Atlassian Confluence og Confluence-innstikk

Lisensinformasjon for Confluence

Confluence 6.14.1

Opphavsrett © 2003 – 2019 Atlassian Corporation Pty Ltd.

Bruk av dette produktet er underlagt vilkårene i Atlassians sluttbrukeravtale, med mindre noe annet er angitt.

Dette produktet inneholder programvare utviklet av Apache Software Foundation.

Dette produktet inneholder også de følgende bibliotekene, som er dekket under GNU LGPL-lisensen:

Dette produktet inneholder også kode skrevet av andre tredjeparter.

Ytterligere detaljer om disse og annen tredjepartskode inkludert i produktet, herunder gjeldende opphavsrett, juridiske og lisensmessige merknader, er tilgjengelige i mappen «licenses» under installasjonsmappen til Confluence.

Lisensinformasjon for Confluence-innstikk

Team Calendars 6.0.27

Copyright © 2002 - 2019 Atlassian Corporation Pty Ltd.

The use of this plugin is subject to the terms of the Atlassian End User Agreement, unless other specified therein.

This plugin includes software developed by the Apache Software Foundation.

This plugin also includes code written by other third parties.

Additional details regarding these and other third party code included in this plugin, including applicable copyright, legal and licensing notices, are available in the "licenses" directory inside the plugin.