Om møtet

Dato

 

Tidspunkt

16:15

Sted

Awk

Referent

Forrige Møte

2019-03-13 Hovedstyret

Deltagere

Hovedstyret

Til stede?

(tick)
(tick)

Promotering Aurora Kobernus

(question)
(tick)

Rekruttering Vincent Olsen

(question)

Kjellermogul Marie Reichelt

(tick)

Internansvarlig Lee Kvåle

(question)

Arrangement Kristine Kuipers

(tick)

Andre deltakere

Dette møtet

Godkjenninger

Godkjenning av innkalling

(tick)

Kom inn for sent.

Uklarhet om det er et vanlig møte eller arbeidsmøte

Godkjenning av forrige referat

(tick)

Godkjenning av agenda

(error)Som inkallingen, kom litt sent. Blir arbeidsmøte. Legger til å gå innom Kosetirsdagssaken.

Statusoppdatering

En kort gjennomgang av hva som har skjedd siden sist og som skjer videre.

Grupper

Gruppe

Ansvarlig

Status

Plan fremover

Arrangementgruppa


KjellerstyretPromoteringsgruppaX-gruppaØkonomigruppaFolk

Hvem

Status

Plan fremover

Leder

 • Jobbet med område for internsaker
 • Opprettet erfaringsnotater fra fjorårets spesielle sak
 • Vært i kontakt med Mental Helse Ungdom
 • Pratet skit med navet ang. hva vi kan gjøre for å gi skjenkebevilling?
 • Samle foreningshoder til møte med Mental Helse Ungdom
 • Jobbe med hva "CYB-partnere" innebærer
 • Melde på og på gallaer

Nestleder

Har vært borte pga OS og Shetty døde

Ellers har jeg prøvd å få følge opp styrekurset og


PromoteringKassererRekrutteringKjellermogul

Prøvd å gi folk tilganger og mailkorrespondanse med EA.

Ringe Vaktsentralen angående tilganger.

Internansvarlig

Internansvarligting, ellers lite. 


ArrangementOppfølging av tidligere oppgaver

Task report

Looking good, no incomplete tasks.

Saker

HS2019/042 Representasjon på gallaer

InnmelderTypeVarighet
Orientering5 min

Hvem skal representere på gallaen til SVFF 30. mars og hvem skal representere på gallaen til Kjeller'n 6. april?

Se https://cybernetisk.slack.com/archives/G03SM3ZFC/p1553008629297300.

Diskusjonspunkter

Referat

Blir snakket om hvem som skal hvor. Vi får dekket alle tre gallaene.

Avgjørelser

 • Folk melder seg av og på iht poll på Slack.
 • Vi sender folk til hver galla.

HS2019/043 HS Internfest

InnmelderTypeVarighet
Diskusjon5 min

Tor-Aksel Solberg sa seg villig å ta seg av internfesten etter eksamen, men når skal vi ha den?

Diskusjonspunkter

 • Når skal vi ha internfesten vår?

Referat

Blir foreslått lørdagen etter siste eksamen. Blir foreslått lørdag 15. juni.

Avgjørelser

HS Internfest blir 15. juni.

HS2019/044 Kosetirsdagsaken

InnmelderTypeVarighet
Diskusjon40 min

Vi følger opp fra forrige gang

Diskusjonspunkter

Diskusjonspunkter fra forrige møte ble gjennomgått punkt for punkt for alle.

Referat

KS har sagt seg villige til å dele ansvaret mellom styrene.

Det blir også nevnt at man da burde ha en fra HS og en fra KS samme kveld. Altså at begge styrene er der samtidig.

Faktainsamling

 • Litt varierende om folk har vært mer eller mindre i på kosetirsdag dette semeserert. Det varierer fra alle til noen få.
 • Om eget oppmøte: Medlemmene i hovedstyret har lyst til å være på flere, men det er ofte andre oppgaver man må prioritere
 • Internes oppfatning: Det er vanskelig å si uten noe konkret data. Noen har ikke fått noe inntrykk av det utenfor andre styremedlemmer og visse veldig aktive medlemmer. Et annet punkt er at det ikke er nok folk tilstede generelt.
  • Skal nevnes at å fokusere på kosetirsdager kanskje er en red herring. Kan handle om flere interne arrangementer i et helhetlig perspektiv.
 • Det er noen som ikke har muliget på kosetirsdager, og noen som ikke har annet som krasjer. Flere nevner at om det ikke passer kan det være sporadisk.
 • re: antall interne på kosetirsdager: det er vanskelig å si uten konkret data. Varierer veldig, hovedsakelig styremedlemmer og kjerneaktive som er tilstede. Ikke så mange nye interne.
 • Hva gjør man på kostirsdag? Består hovedsakelig av å gjøre oblig og å stenge lokalet. Noen prøver å være sosiale. Noen ganger også styrearbeid.

Diskusjon

 • Ingen som ønsker å endre dag for kosetirsdager.
 • Samtidig som man ikke ønsker å legge opp for arrangementer, så er det tilbakemeldinger om at mindre, lavterskel internaktiviteter kan dra folk og vil være positivt. Dette inkluderer for eksempel: kurs, intermøter og lignende. 
  • Det foreslås å ha internmøtekalender så folk vet når det er møter for arbeidsgruppene, samt kurskalender for lavterskelkurs som vi kan arrangere på kosetirsdag.
   • Det blir da et styremedlem som må ha administrasjonen rundt disse kalenderene og oppfordre til det blandt gruppene.
   • Kanskje internansvarlig?
   • Dette blir en kulturbyggingssak.
 • Man burde heller oppfordre til å være der, ikke tvinge.
  • Forslag om å si at oppfordringen er en gang i måneden.
  • Denne forventingsavklaringen burde være klar og tydelig.
  • Man burde nevne ansvaret for kosetirsdag under generalforsamling.
  • Oppfordringen burde også gjelde interne, men da burde det starte på toppen (altså HS).
 • Det er flere som nevner at internfester er viktigere å møte opp på enn kosetirsdager.
  • Det blir også nevnt at det er om man er på kafeen, kan det være minst like viktig.
  • Kosetirsdager er dog et mer dedikert arrangemenet for dette og for å synligjøre seg selv, gitt at interne er tilstede.
  • Det er også viktig å bare snakke med nye folk som kommer på kosetirsdager.
   • Vær inkluderende!
   • (Lettere sagt enn gjort da folk av og til jobber eller kanskje ikke er like glade i å være sosiale)

AvgjørelserDu er nå inne på Cybernetisk Selskabs offentlige og åpne wiki. Det tas forbehold om feil og unøyaktigheter i innholdet. Ris, ros og andre tilbakemeldinger eller forslag tas i mot på Cybernetisk Selskabs Slack-instans!