Om møtet

Dato

 

Tidspunkt

16:15

Sted

Awk

Referent

Forrige Møte

2019-03-20 Hovedstyret

Deltagere

Hovedstyret

Til stede?

(tick)
(tick)

Promotering Aurora Kobernus

(error)
(tick)

Rekruttering Vincent Olsen

(tick)

Kjellermogul Marie Reichelt

(tick)

Internansvarlig Lee Kvåle

(tick)

Arrangement Kristine Kuipers

(tick)

Andre deltakere

Dette møtet

Godkjenninger

Godkjenning av innkalling

(tick)


Godkjenning av forrige referat

(tick)Merk at vi nå ønsker å flytte forrige referat til den åpne wikien.

Godkjenning av agenda

(tick)

Statusoppdatering

En kort gjennomgang av hva som har skjedd siden sist og som skjer videre.

Grupper

Gruppe

Ansvarlig

Status

Plan fremover

Arrangementgruppa

all is good

keep stuff good

Kjellerstyret

Jørgen og Marie ser en del på forbedring av lokalet, og har søkt om støtte.

opplysning av skiltet: har fått tilbud. 

Sett på glass

Til neste gang skal det holdes fest

PromoteringsgruppaX-gruppaØkonomigruppa

Mye fremgang på 2018


Folk

Hvem

Status

Plan fremover

Leder

 • Videreformidlet prosjekt fra Mental Helse Ungdom til Multiplex
 • Jobbet med forslag for gruppeautonomi
 • Idemyldret ifm Prosjekt: Foreningspartnere

jobbing med økonomi

Nestleder

 • Litt småting her og der
 • Mast og mast og mast og mast på styrekursdato
 • Har hjulpet Jørgen litt med å se på ting til teknisk
 • Møtt om foreningspartnere
 • Ordne atter et HS/KS møte
 • Fortsette med foreningspartnere

Promotering

ikke mye utenom Ghibli/MPLC-saken


KassererRekruttering

 • Har reist til baguette-landet :)
 • Lekt med facebook jabs
 • Skal komme med endelig utkast til CYB-genser på fredag, sammen med Kathrine Hoel
 • Wiki, wiki, wiki, og mer wiki.
 • Facebook jobs i forbindelse med nyintern-nettsiden

Kjellermogul

Fikset tilganger til alle som mistet dem. Møte angående samarbeid med RITMO for sponsing av utstyr. Foreningspartnere.

Bestille ekstra utstyr til Ettermiddagen. Skrive om en del rutiner rundt storfest. Lage et nytt system for sjekklister for bar. Lage nytt forslag til oppsett av agenda.

Internansvarlig

Har fått oppdateringer angående styrebånd, internansvarligting, og representert på SVFF. Prøvd å overtale folk til å stille på genfors. Hatt oppgjørskurs. 

Få styrebånd, representere på Kjellern.

Arrangement

MPLC

 • Få ferdigstilt et utkast til "velkommen til HS"
 • Sende ut en doodle/whenisgood for neste arrmøte
 • Skrive ferdig en "how to arrsjef"
 • prøve å få noen til å stille til arrsjef
 • Skal få til et møte med Aurora og Isak

Oppfølging av oppgaver

Marie Reichelt: Spørreundersøkelser for interne og eksterne HS-84 - Getting issue details... STATUS HS-83 - Getting issue details... STATUS . Hvem skal lage dette? Ref. sak 37 2019-03-13 Hovedstyret og sak 2 2019-01-31 Kjellerstyret.

Task report

Looking good, no incomplete tasks.

Pågående oppgaver

key summary type updated due assignee priority status description

com.atlassian.sal.api.net.ResponseException: java.net.SocketTimeoutException: Read timed out

View these issues in Jira

Oppgaver i køen

type key summary assignee reporter priority status resolution created updated due

com.atlassian.sal.api.net.ResponseException: java.net.SocketTimeoutException: Read timed out

View these issues in Jira

Saker

HS2019/045 Foreningsfesten og feiringsmomenter

InnmelderTypeVarighet
Diskusjon u/referat10m

Diskusjonspunkter

 • Kandidater for nominasjoner til ordenen.
 • Kandidater for egne utnevnelser re: "årets arbeidsjern" eller tilsvarende.


Avgjørelser

Referat

Kristine Kuipers lager årets arbeidsjern- og årets engasjement-trofé

HS2019/046 CYB50-bøker til foreninger

InnmelderTypeVarighet
Diskusjon15m

I forbindelse med CYB50 er det ønske om å dele ut bøker til forskjellige foreninger som vi enten har eller ønsker å knytte nærmere bånd med.

Diskusjonspunkter

 • Hvilket formål ønsker vi å oppnå med å gi bøkene?
 • Dermed, hvem burde vi gi de til?

Avgjørelser

Referat

Noen foreslår at man gir til alle linjeforeningene, fordi dersom man gir til de med linjerom så kan den bo på linjerommet slik at mange kan lese, og ikke enda på hylla til én. 

HS2019/SSS Saksnavn

InnmelderTypeVarighet

Diskusjonspunkter

Avgjørelser

Referat


Du er nå inne på Cybernetisk Selskabs offentlige og åpne wiki. Det tas forbehold om feil og unøyaktigheter i innholdet. Ris, ros og andre tilbakemeldinger eller forslag tas i mot på Cybernetisk Selskabs Slack-instans!