Beskrivelse

Bindeledd mellom arrangementsgruppa og kjellerstyret for arrangementer som går utover vanlig bardrift.

Arrangementskoordinator sin primære arbeidsoppgave er å bistå arrangementsgruppa i aktiviteter som går ut over vanlig fredagspub i Escape. Det vil si at arrangementskoordinator skal sørge for at alle arrangementer utenom det normale blir utført på riktig måte i øyedsmedet til KS. 

Typisk arbeidsflyt for arrangementskooridnator er som følger: arrangementsgruppa sier fra til arrangementskoordinator at det skal være et arrangement i Escape, med tilhørende informasjon om hva og hvor. Basert på denne informasjonen skal arrangementskoordinator snakke med barsjef (ved behov for funker), kjellermogul (for å få de riktige papirene i orden), kafésjef (hvis det skjer i kafétid), teknisk (hvis man trenger teknisk utstyr) og innkjøp (hvis det er behov for innkjøp av varer utenom det normale). Alt arbeidet er ment å gjøres i forkant, slik at SM/KM kun trenger å dukke opp til eventet, med beskjeder om hva som skjer og hvordan det skjer.

På en generell basis skal arrangementskoordinator sørge for at spritbeholdningen og utstyret til spritbar er ajour. I tillegg burde arrangementskoordinator sørge for å ha god kommunikasjon med de relevante gruppene, slik at man til enhver tid har oversikt over fremtidige aktiviteter.

Årsplan/tidsbestemte hendelser

[email protected]  - Sørge for at baroppsett går som det skal. Dvs gjøre klar til de forskjellige barene (lage bur klare til å flyttes opp til bar, med tilhørende utvalg). Burde også sørge for at instruksjoner og menyer, samt beholdning, er klart til spritbar.

Fadderuka - Samme som for [email protected]


Torsdagspuben - Sørge for at spritbeholdningen og menyer er OK (hvis det er tema skal dette gjøres sammen med arrmester). Burde på forhånd kjøpe inn ingredienser enten selv, eller delegere til innkjøpsansvarlig. Skal holde SM oppdatert om hvilke drinker som ønskes lagd, samt instrukser på hvordan de skal lages. 


Andre faste oppgaver

Oppdatere meny for drinker og andre tematiske drinker, gjerne i samarbeid med barsjef. Tematiske drinker gjøres i bistand for arrmester dersom dette trengs. 

Ha oversikt over utstyr utover vanlig barutstyr. Mer spesifikt; utstyr relatert til drinkmiksing. Dette gjøres i samarbeid med barsjef.

Ha oversikt over beholdning til vanlig spritbardrift. Dette inkluderer sprit, blandevann, likører, garnityr o.l. Dette kjøpes enten inn selv eller etter avtale med Innkjøpsansvarlig

  • No labels

Du er nå inne på Cybernetisk Selskabs offentlige og åpne wiki. Det tas forbehold om feil og unøyaktigheter i innholdet. Ris, ros og andre tilbakemeldinger eller forslag tas i mot på Cybernetisk Selskabs Slack-instans!