Beskrivelse

Bindeledd mellom bargruppa, arrangementsgruppa og kjellerstyret for arrangementer med hovedvekt på spritbardrift. 

Arrangementskoordinator sin primære arbeidsoppgave er å ha et overordnet hovedansvar for spritbaren på fredags- og torsdagspuber. Dette innebærer:

  • Holde standard meny, standard instrukser og spritbarutstyr for drinkmiksing oppdatert, gjerne i samarbeid med barsjef og innkjøpsansvarlig. 
  • Koordinere med barsjef, arrmestere og skjenkemestere slik at funker får riktig opplæring og instrukser
  • Sørge for at det blir kjøpt inn varer for spritbaren (i samarbeid med innkjøpsansvarlig og eventuelle arrmestere ved temafester) 
  • Sørge for at vi har oppdaterte varer innenfor sprit, likører, blandevann og garnityrer. I samarbeid med innkjøpsansvalig skal dette sees på jevnlig og vurdere hva vi ønsker å få inn av nye varer/hva vi vil fjerne. Dette burde gjøres i samtråd med standard meny. 

Arrangementskoordinator skal bistå arrmester og være bindeleddet til resten av KS dersom det trengs. Det vil si å sørge for at det finnes menyer, varer, instrukser, teknisk utstyr osv. til arrangementer. 

Årsplan/tidsbestemte hendelser

Arrangementskorrdinator skal fungere som en ekstraperson ved store, gjentagende arrangementer. Spesifikke ansvarsområder: 

  • Fadderuka: spritbaren. Dette innebærer vareinnkjøp, meny, instrukser og plan over oppsett. 
  • [email protected]: samme som fadderuka. 

Typisk arbeidsflyt 

Typisk arbeidsflyt for arrangementskooridnator er som følger: arrangementsgruppa sier fra til arrangementskoordinator at det skal være et arrangement i Escape som omhandler spritbaren(gjelder også fredagspub med lav-alk sprit), med tilhørende informasjon om hva og hvor. Basert på denne informasjonen skal arrangementskoordinator snakke med barsjef (ved behov for funker med et visst kunnskapsnivå), kjellermogul (for å få de riktige papirene i orden), teknisk (hvis man trenger teknisk utstyr) og innkjøp (hvis det er behov for innkjøp av varer utenom det normale). Alt arbeidet er ment å gjøres i forkant, slik at SM kun trenger å dukke opp til eventet, med beskjeder om hva som skjer og hvordan det skjer. Ved arrangementer i kafétid kan arrangementskoordinator bistå som et bindeledd til KS.   • No labels

Du er nå inne på Cybernetisk Selskabs offentlige og åpne wiki. Det tas forbehold om feil og unøyaktigheter i innholdet. Ris, ros og andre tilbakemeldinger eller forslag tas i mot på Cybernetisk Selskabs Slack-instans!