Teknisk ansvarlig er en altmuligmann(-kvinne) som sørger for at alt teknisk utstyr i Escape fungerer i tilfredsstillende grad. Rapporterer til Kjellerstyret.

Ansvarsområder

 • Kjenne til alt teknisk utstyr i Escape
 • Ha evne til å løse tekniske problemer, eller arrangere for løsningen av tekniske problemer Escape kommer ovenfor
 • Vite hvordan dette tekniske utstyret fungerer
 • Ha kontroll på stand på teknisk utstyr, og holde dette vedlike
 • Bistå med bruk av det tekniske utstyret i Escape
 • Sørge å holde dokumentasjon om utstyr oppdatert på wikien
 • Foreslå oppdateringer og utbedringer av det tekniske utstyret
 • Skrape tyggis fra amfi og møbler
 • Sørge for at eventuell flaskepost i dammen hentes inn
 • Sørge for at amfi og møbler opprettholder brukbar stand, og hvis ikke, sørge for at dette blir kastet
 • Ikke ansvarlig for at møbler blir vasket, men ønskelig at man tar hånd om problemer dersom mulig
 • Til tross for allmenn tro, er teknisk sjef IKKE vaktmester. En god teknisk sjef er pro-aktiv, og tar hånd om problemer før de oppstår

Arrangementer

Under er noen eventer man burde passe på:

 • Fadderuka
  • Bestille scene, lyd og lys for kantine festen
  • Sørge for at ting funker i hele uka
 • [email protected]

Rapporter
Du er nå inne på Cybernetisk Selskabs offentlige og åpne wiki. Det tas forbehold om feil og unøyaktigheter i innholdet. Ris, ros og andre tilbakemeldinger eller forslag tas i mot på Cybernetisk Selskabs Slack-instans!