Dokumentasjon rundt vervene i CYB. Se også Organisasjon og Vervrapporter.

Styrer

 

Hovedstyret

Kjellerstyret

BeskrivelseSørger for CYBs drift i sin helhet gjennomføres på en god og effektiv måte.Tar for seg den daglige driften av ESC.
Leder
Nestleder
Øvrige

Arbeidsgrupper

Gruppe

Styreansvarlig

Gruppeleder

Øvrige

Arkivgruppa
Ansvar for CYB sine arkiver og delvis ansvar for wikien

Internansvarlig (HS)

Arkivar

  • Arkivfunksjonær

Arrangementsgruppa
Ansvar for CYBs aktivitet i form av arrangement

-->Arrangementssjef (HS)

Bargruppa
Driver Escapes bardrift, både med og uten alkohol

-->

Barsjef (KS)

X-gruppa
Utvikler, drifter og skaper IT-løsninger

Nestleder (HS)

X-sjef

DJ-gruppa
Musikalske sjeler som underholder og skaper feststemning

-->

DJ-sjef (KS)

Kafégruppa
Driver Escapes kafé, og holder alle oppdatert på kaffein

-->

Kafésjef (KS)

PR-gruppa
Promotere CYBs aktivitet

-->

Promoteringsansvarlig (HS)

  • Promoteringsfunksjonær

Økonomigruppa
Holder styr på CYBs økonomi

-->

Kasserer (HS)
nestleder: Økonomiansvarlig (KS)

Du er nå inne på Cybernetisk Selskabs offentlige og åpne wiki. Det tas forbehold om feil og unøyaktigheter i innholdet. Ris, ros og andre tilbakemeldinger eller forslag tas i mot på Cybernetisk Selskabs Slack-instans!