Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tip

Retningslinjene ble sist oppdatert 20. november.

Note
titleRetningslinjer ikke ennå vedtatt

Retningslinjene er ikke ennå vedtatt av hovedstyret.

 Oppdater status til retningslinjer fortløpende  Thor M. K. Høgås

, og vedtatt i 2018-11-24 Hovedstyret.

Formålet med etiske retningslinjer er beskrevet i et eget dokument, se vedlegg. Foreningsstyremedlemmer er pliktige å lese og følge opp disse retningslinjene, men det er ingen eksterne sanksjoner for ikke å gjøre det. I første omgang er det viktig å bevisstgjøre unge studenter på at posisjonene de befinner seg i kan virke særskilt offisielle eller ubehagelige dersom det er en kollisjon mellom ønskede resultat av interaksjoner mellom foreningsstyremedlemmer og ordinære studenter.

...