Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 •  Menyer skal vaskes

...

Menyer må vaskes over.

Bordene skal settes tilbake slik de er satt opp på gulvplanen etter vask av gulvet.

...

 • over. Rene menyer skal returneres til økonomi kontoret og settes på riktig plass.
 •  Alle bordene skal vaskes over. Dersom du er i tvil om det er rent eller møkkete så er det møkkete.
 •  Håndsprit stasjon skal settes tilbake.
 •  

  Kafé utstyr skal settes tilbake på plass og benkene vaskes slik at det ikke er kliss. Eventuelle avvik eller annen informasjon i forhold til oppgjør skal skrives på en lapp og festes på skjermen dersom oppgjør ikke taes på stedet.


 •  

  Ta fat av tappe anlegget og rens gjennom.

 •  Skriv inn ryddeenhet.
 •  Ta oppgjør (kun hvis det ikke er kafè dagen etter)
 •  Alle bord og stoler skal vekk fra gulvet og gulvet skal vaskes med mopp. 
 •  Bordene skal settes opp i henhold til gulvplan. Det skal også måles opp slik at det er tilstrekkelig avstand til å passere uten å bryte sosial distansering. Det skal derfor være ca 2 meter mellom bordene.

Image Added

 •  

  **Work in progress**Putene og sofaen skal vaskes med rensemaskinen til renhold (hyppighet tba).