Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Kjenne til alt teknisk utstyr i Escape
 • Ha evne til å løse tekniske problemer, eller arrangere for løsningen av tekniske problemer Escape kommer ovenfor
 • Vite hvordan dette tekniske utstyret fungerer
 • Ha kontroll på stand på teknisk utstyr, og holde dette vedlike
 • Bistå med bruk av det tekniske utstyret i Escape
 • Sørge å holde dokumentasjon om utstyr oppdatert på wikien
 • Foreslå oppdateringer og utbedringer av det tekniske utstyret
 • Skrape tyggis fra amfi og møbler
 • Sørge for at eventuell flaskepost i dammen hentes inn
 • Sørge for at amfi og møbler opprettholder brukbar stand, og hvis ikke, sørge for at dette blir kastet
 • Ikke ansvarlig for at møbler blir vasket, men ønskelig at man tar hånd om problemer dersom mulig
 • Til tross for allmenn tro, er teknisk sjef IKKE vaktmester. En god teknisk sjef er pro-aktiv, og tar hånd om problemer før de oppstår

...