Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: La til mer beskrivelse av spritbaroppgaver.

...

Fadderuka - Samme som for [email protected]


Torsdagsklubben Torsdagspuben - Sørge for at spritbeholdningen og menyer er OK . Burde informere SM (hvis det er tema skal dette gjøres sammen med arrmester). Burde på forhånd kjøpe inn ingredienser enten selv, eller delegere til innkjøpsansvarlig. Skal holde SM oppdatert om hvilke drinker som skal lagesønskes lagd, samt instruksjoner instrukser på hvordan de skal lages. 


Andre faste oppgaver

Oppdatere meny for drinker og andre tematiske drinker, gjerne i samarbeid med barsjef. Tematiske drinker gjøres i bistand for arrmester dersom dette trengs. 

Ha oversikt over utstyr utover vanlig barutstyr. Mer spesifikt; utstyr relatert til drinkmiksing. Dette gjøres i samarbeid med barsjef.

Ha oversikt over beholdning til vanlig spritbardrift. Dette inkluderer sprit, blandevann, likører, garnityr o.l. Dette kjøpes enten inn selv eller etter avtale med Innkjøpsansvarlig