Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Info
titleOffentlig wiki

Denne wikien er et pågående arbeid for å offentliggjøre nåværende Cybernetisk Selskabs internwiki, for så å fordele resterende innhold i egne områder for hver gruppe.

Bruk gjerne #generelt som diskusjonspunkt, innspill og andre kommentarer.


 

 

Livesearch
spaceKeyCYB
sizelarge
additionalpage excerpt
placeholderSøk etter CYB-lige ting
typepage

 
Ofte stilte spørsmål

  • Hva er forskjellen på CYB og Escape?

Trenger du mer hjelp?

Andre ressurser

  • Inkluder lenker til relevante eksterne nettsteder og tjenester.
  • Legg til annen nyttig informasjon.

 


 Videre arbeid med åpen wiki

  •  Flytt vervsider – Ta Vervoversikt over hit, og tilpass for offentlig publisering
  •  Gjør kort ROS-analyse – Hvilke farer er det i å åpne deler av wikien? Må vi begrense historien? Hva mer? Hva er privat? Hvordan skille hovedstyremøter som er sensitive fra andre ting?
  •  Enkle oppstartslenker – Lenke til G Suite, internsystemet, Slack, økonomi, osv.

Bla etter emne

Labels List
excludedLabelskb-how-to-article,kb-troubleshooting-article

Nylig oppdaterte artikler

Recently Updated
typespage,blogpost
max10
hideHeadingtrue
themeconcise