Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Oppdatert med bistand og hjelp.

...

Arbeidsgruppene våre og de utallige interne som har lagt inn time etter time er til å takke, og det er godt mulig du er nettopp en av dem. Arrangementgruppa har produsert nærmere 30 arrangementer denne høsten, med god videreføring av konseptet rundt torsdagsklubben. Her har forskjellige mestre fått muligheten til å lage nettopp sin torsdagsklubb, med mye variasjon i de forskjellige temaene. I tillegg har vi hatt en fellesfest med Realistforeningen for andre semester på rad, og det blir nok en suksess neste semester óg. Brett- og rollespillgruppa har stått på som vanlig, og brakt et sært nødvendig aktivitetstilbud til studenter som ikke fokuserer på alkoholholdig drikke. Økonomigruppa har hatt utfordringer med endrede rutiner og endrede systemer, og mye gjenstår før alt er ajour, eller rettere sagt ikke Ajour. Derimot er det ingenting som tyder på at selve kjerneøkonomien har utfordringer. Promoteringsgruppa har har slått til med en veiledende designmanual, som kan videreutvikles og formes videre av nåværende og fremtidige interne. X-gruppa har oppstått som resultatet av flere tidligere grupper, men mangler fortsatt noen som kan ta gruppelederansvaret. Indre ildsjeler ønsker en ny arbeidsgruppe for alt av scene og produksjon her på instituttet. Også her er potensialet til å ta og føle på.

Kjellerstyret har også jobbet iherdig.Bar-, DJ- og kafégruppene har nok et semester bidratt til stemning for alle besøkende, dag eller kveld. Som vanlig har fadderuken kommet og gått, [email protected] flyttet måned, og gjennom harde realiteter har kjellerforeningene utvilsomt blitt bedre kjent som følge av de nye kravene vedrørende SALUT-kurset. Her har vi krevende arbeid som vil medføre høyere terskler for frivillighet, og uten tvil utfordringer for kjellerdriften og arbeidet til kjellerstyret. Cosa Nostra-samarbeidet går jevnt fremover, takket være oppmøte fra interessentene og kontinuerlig oppfølging fra gudfar. Kassaløsningen er et kapittel i seg selv, og et som tydelig påvirker det helhetlige regnskapsbildet når ting ikke fungerer optimalt.

...