Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Forslaget som ikke gikk gjennom kan leses på dagsorden til forrige generalforsamling på gf.cyb.no under seksjon 10.2.2:


10.2.2 Forslag 2 ved Thor og hovedstyret

Forslag til ny underparagraf: §2d

§2d) Medlemmer forventes å frastå fra upassende oppførsel, samt atferd som strider mot foreningens formål jf. §1.
Upassende oppførsel inkluderer, men er ikke begrenset til, seksuell trakassering, annen trakassering,
mobbing eller utestengelse.

Forslag til ny underparagraf: §2e

§2e) Hovedstyret jf. §5 kan ekskludere eller etablere andre konsekvenser for medlemmer som bryter med
medlemskriteriene jf. §2d. Konsekvensene burde samsvare med graden av overtredelse. Ved grov uaktsomhet
kan medlemmer ekskluderes.

Medlemskap og stemmerett

Jf. §7g har alle medlemmer en uke før generalforsamlingen stemmerett.

...