Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tip

Retningslinjene ble sist oppdatert 20. november.

Note
titleRetningslinjer ikke ennå vedtatt

Retningslinjene er ikke ennå vedtatt av hovedstyret.

 Oppdater status til retningslinjer fortløpende  Thor M. K. Høgås

, og vedtatt i 2018-11-24 Hovedstyret.

Som et stort foreningsmiljø er det viktig at studentene som er involvert i foreningsarbeid ved Institutt for informatikk tenker over hva slags rolle man har, hvordan man fremstiller seg selv og hvordan man behandler andre. Derfor bes alle foreningsmedlemmer om å lese og være godt kjent med etiske retningslinjer for foreningsmedlemmer. Dersom man ikke forholder seg til disse retningslinjene, kan det være grunnlag for konsekvenser, som er fastsatt av ens respektive forening. Arbeidstilsynet har mange grundige og konkrete definisjoner av ulike vesentlige begreper. Selv om disse i all hovedsak er utviklet med tanke på faktiske arbeidsplasser så vil foreningsmiljøet i mange tilfeller fungere som en arbeidsplass og støte på mange av de samme problemstillingene.

...