Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Oppdatering rundt rus etter HS møte i mars 2023

...

Tip

Retningslinjene ble sist oppdatert 20. november 01. mars 2023 vedtatt i 2023-03-01 Hovedstyret, og originalt vedtatt i 2018-11-24 Hovedstyret.

...

Det skal ikke forskjellsbehandles på basis av nettverk eller fartstid i foreningen. Videre er det nulltoleranse for trakassering eller forskjellsbehandling på grunn av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Rus

Foreningsmedlemmer burde være bevisst på eget og andres inntak av rusmidler. Her oppfordres man til å reflektere over hva som er sunt konsum av rusmidler, hva som er fornuftig oppførsel dersom man er under påvirkning av rusmidler og hvordan man kan hjelpe andre dersom de virker overstadig beruset. Det er ikke akseptabelt å være beruset når man arbeider som frivillig. Foreningsmedlemmer burde være bevisst på eget og andres inntak av alkohol. Her oppfordres man til å reflektere over hva som er sunt alkoholkonsumkonsum av , hva som er fornuftig oppførsel dersom man konsumerer alkohol er under påvirkning av og hvordan man kan hjelp andre dersom de virker overstadig beruset.

Varsling

Om man opplever eller er vitne til upassende oppførsel, spesielt med tanke på trakassering og forskjellsbehandling, bør dette meldes til styret i foreningen. Dersom den overtredende tilhører styret kan man ta direkte kontakt med et annet styremedlem, kontakte SiO Foreninger eller bruke Si fra-ordningen til UiO.