Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Oppdatering rundt rus etter HS møte i mars 2023

...

Tip

Retningslinjene ble sist oppdatert 20. november 01. mars 2023 vedtatt i 2023-03-01 Hovedstyret, og originalt vedtatt i 2018-11-24 Hovedstyret.

...

På bakgrunn av din rolle opp mot ordinære studenter kan det være ytterligere hensyn du må ta som styremedlem på sosiale sammenkomster i foreningen. Du er først og fremst privatperson og student, men i enkelte sammenhenger er ditt verv fremtredende og vil påvirke sosiale interaksjoner du har med foreningsmedlemmer eller ordinære studenter. Derfor være er det upassende om hvis du som styremedlem er overstadig beruset, eller tenker at sosiale sammenkomster er en sjekkearena på lik linje med andre områder i ditt privatliv. Man burde derfor reflektere rundt eget konsum av rusmidler hvis man er aktiv i sin rolle som styremedlem i Escape. Disse temaene er det viktig å reflektere over, da det kan skape ubehag for andre studenter hvis de opplever at de ikke kan si fra dersom interaksjonen er upassende.

...

Dersom ordinære studenter, frivillige eller andre medlemmer i foreningen kommer til deg med personalsaker eller andre saker av sensitiv natur, så er det viktig å huske på at du, selv om du ikke formelt har taushetsplikt, er i en posisjon der det er viktig at du klarer å vurdere hvem som skal ha innsyn i saken du behandler. Vedkommende som kommer til deg forventer at du oppfølger tilliten du er gitt. Dette betyr også at i foreninger der styret er tett knyttet i sosiale miljøer, så er det lurt å vurdere om du er inhabil. Er du inhabil, så kan du kontakte sio SiO-foreninger eller finne en nøytral tredjepart. Det er dog viktig at dette gjøres med vedkommendes samtykke.

...