Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Lage internbevis
 • Skaffe tilganger til folk (dette er noe Kjellermogul tar seg av for tiden)
 • Legge ut repeterende eventer for semesterets kosetirsdager på kalenderen i wikien
 • Passe på at internhyttetur blir holdt
 • Ha stenge-/ryddeansvar for i alle fall to kosetirsdager i semesteret
 • Fordele budsjett for kafé- og barmiddag

...

 • Ha Tilganger, Internkort og Kalender på watchlist.
 • Snakk med Driftsansvarlig om å bli med i drift. De ekstra tilgangene du har i sympa og wikien gjør jobben din hakket lettere.
 • Start påminningen om internfester og internhyttetur tidlig. Jo før du minner folk om det jo større sjanse er det at det blir gjennomført.Skaff gjerne lister over alle som har tilgangene våre fra enten vaktsentralen eller katja et par ganger i semesteret så du kan sjekke om de har fjernet alle og lagt til alle du har bedt om. (muligens ikke relevant)

Rapporter

...