Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Lage internbevis
 • Skaffe tilganger til folk (dette er noe Kjellermogul tar seg av for tiden)
 • Legge ut repeterende eventer for semesterets kosetirsdager på kalenderen i wikien
 • Passe på at internhyttetur blir holdt
 • Ha stenge-/ryddeansvar for i alle fall to kosetirsdager i semesteret
 • Fordele budsjett for kafé- og barmiddag

...

 • Ha Tilganger, Internkort og Kalender på watchlist.
 • Snakk med Driftsansvarlig om å bli med i drift. De ekstra tilgangene du har i sympa og wikien gjør jobben din hakket lettere.
 • Start påminningen om internfester og internhyttetur tidlig. Jo før du minner folk om det jo større sjanse er det at det blir gjennomført.
 • Skaff gjerne lister over alle som har tilgangene våre fra enten vaktsentralen eller katja et par ganger i semesteret så du kan sjekke om de har fjernet alle og lagt til alle du har bedt om. (muligens ikke relevant)

Rapporter

...