Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Bongsystem: Hvordan bongsystemet fungerer. Relevant for alle som skal føre timer for arbeid

Barfunk: Hvordan være barfunk i Escape, se oppdaterte rutiner på red

Taxirefusjon: Oversikt over rutiner rundt refusjon for taxi til senskift i bar

...

Relevant for X-gruppa:Relevant for Kafe:

Kaféfunk: Hva Escapes kafefunker bør være klar over og tenke på

Kaffemester: Hva Escapes kaffemestere bør være klar over og tenke

Se oppdaterte rutiner red

Oversikt over Teknisk:

Bruk av tekniske ting i Escape FOR DUMMIES: Hvordan bruke tekniske dupeditter i Escape

...