Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Vi ønsker ved denne generalforsamlingen å innføre en nestleder i kjellerstyret igjen. Dette er noe man hadde i hele 2013, men vervet ble droppet etter det. Med stor vekst i foreningen og aktivitetsnivået i kjelleren har vi sett på behovet for et par ekstra hender som kan avlaste styremedlemmene, og ønsker derfor å innføre vervet kjellernestleder. En kjellernestleder vil da være en person som får mer eierskap og tilknytting til det ekstra arbeidet som må bli gjort enn en vanlig intern vil gjøre. Vi har en kortfattet vervbeskrivelse for dette vervet, men tanken med dette vervet er at ansvarsområdene kan variere utfra hva behovet er for det gitte semesteret.