Endret av Dan-Mikkel Hübenette 20140211194159 (UTC). Fjern denne boksen ved redigering.

Rådet for Moral og Etikk (tidl. Cybernetisk Selskabs Råd for Moral og Etikk) ble uformelt stiftet kvelden etter generalforsamlingen høsten 2010 av ~Martinsa (Martin Sætra), ~Okhustad (Ole Kristian Hustad) og Rådets selvutnevnte leder ~Oysteirs (Øystein Sørlie).

Hovedstyret vedtok våren 2012 å ikke gi internkort til Rådets medlemmer, og tilsvarende vedtak skal ha blitt fattet av hovedstyret tidligere (referanse mangler).

generalforsamling våren 2012, høsten 2012 og våren 2013 ble det levert inn en rekke forslag til vedtektsendringer i Rådets navn.

Andre aktiviteter inkluderer internfestaktiviteten «kurs i galla-etiquette», quiz i Escape, og tilbud om «kammeratmedlemskap».

generalforsamling våren 2013 ble Rådet bedt om å bytte navn da det ikke er en del av foreningens organisasjon, og det opprinnelige navnet førte til forvirring. Rådet hadde frem til da sin egen mailingliste under CYBs domene.

Siden denne generalforsamlingen, har rådet ikke vært aktivt i CYB siden. Så dette er nå bare historie.

Du er nå inne på Cybernetisk Selskabs offentlige og åpne wiki. Det tas forbehold om feil og unøyaktigheter i innholdet. Ris, ros og andre tilbakemeldinger eller forslag tas i mot på Cybernetisk Selskabs Slack-instans!