Semesterberetning Cybernetisk Selskab

Våren 2010

Cybernetisk Selskab er instituttforeningen ved Instituttet for Informatikk ved Universitetet i Oslo, og har som formål å skape sosiale og faglige rammer rundt studiene for
informatikkstudenter.

Foreningen har det siste semesteret hatt en økning i antall medlemmer og oppmerksomhet, og har klart å engasjere flere aktive i form av arbeidsgrupper. Aktiviteten i år har vært noe lavere, og vi har erfart betydningen av å starte planlegging i god nok tid. IFI2 nærmer seg fremdeles, og kjellerstyret er mannsterke og godt igang med planleggingen av den nye kjelleren.

Fokus

Målene hovedstyret satte seg i begynnelsen av semesteret var å bli flinkere til å promotere arrangementer, engasjere aktive og rekruttere. Jeg vil påstå at vi med litt varierende hell har klart å oppfylle disse målene, i hovedsak i form av å engasjere flere i arbeidet og rekruttering og dermed også ha en bredere platform å spre budskapet på. Blestingen i seg selv har vært litt laber til tider, men med våre relativt nylig dedikerte blesteansvarlige i hovedstyret har jeg tro på at vi skal klare å forbedre oss i tiden som kommer.

Aktivitet

I løpet av våren har vi hatt noe lavere antall arrangementer enn høsten som var. Totalt ble det gjennomført tre mindre arrangementer som filmkvelder og jentekvelder, vi ble delvis involvert i den årlige hemsedalturen som Prosit arrangerte tidligere, samt en fem-seks mer eller mindre improviserte grillinger ved veglabben med alt fra fire til 30 personer oppmøtte. Vi har i år fått samlet en fadderkomite med 11 engasjerte faddere som startet arbeidet med å planlegge fadderuka like etter påske. De har jobbet selvstendig fra hovedstyret, vært med på rekrutteringsstunt (i det minste besøkt forelesninger og vært på stand) for fadderuka og planene for uka holder på å ta form mens vi snakker. På fredag skal fadderkomiteen arrangere en pub-til-pub runde for fadderne ved instituttet, et tiltak jeg har stor tiltro til at skal støtte opp under fadderuka da flere blir kjent med hverandre på forhånd og kan fokusere på fadderungene når uka faktisk kommer.

På generalforsamlingen til [email protected] fikk vi stemt frem at Kjellerstyret skal ha ansvaret for bardriften på kvelden. Dette blir en artig prøvelse for styret og vil bidra til å bygge opp kompetanse frem mot den faktiske åpningen av kjelleren.

Økonomi

Økonomien vår er stabil. Vi har fått tilgang til kjellerfondet, og disse pengene er under trygg forvaring frem til aktiviteten der tar seg opp. Vi får støtte fra SIO kulturstyret, Instituttet og fordelingsutvalget. Vi holder også på å få bedre oversikt over andre potensielle bidragsytere, og vil kanskje slutte å bli overrasket over hvor fort frister sniker seg innpå en til slutt. Siden hemsedalturen gikk inn under vår økonomi i år har vi fått en mangedobling i budsjettet, noe som vi meget sannsynlig vil se en trend på i tiden som kommer og ikke minst når kjelleren åpner.

Til høsten håper jeg fadderuken blir knakende bra, og at vi klarer å rekruttere mange førsteåringer og engasjere dem i studentlivet rundt instituttet.

Øyvind Bakkeli

Leder Cybernetisk Selskab

Du er nå inne på Cybernetisk Selskabs offentlige og åpne wiki. Det tas forbehold om feil og unøyaktigheter i innholdet. Ris, ros og andre tilbakemeldinger eller forslag tas i mot på Cybernetisk Selskabs Slack-instans!