Endret av Arne Hassel 20121012082912 (UTC). Fjern denne boksen ved redigering.

Av interesse for historiske tekster har Arne Hassel (Arne) sett over tekster i gamlewikien, og hentet frem noen.


Strategiplan for Cyb høst 2006-05-27

Utarbeidet for Styret i Cyb høsten 2006, hensikten med strategiplanen er å komme i gang litt ekstra tidlig i gang med enkle oppgaver, slik at vi kan få en litt mindre strabasiøs høst enn tidligere. I tillegg til å skape oversikt og ansvars fordeling. Så gjør strategiplanen det mulig for kasserer å søke om ekstra ordinære midler til drift av foreningen og foreningens arrangementer.

Styret for høsten 2006 består av;

 • Anne Marie Bekk
 • Martin Lilleeng Sætra
 • Ole Kristian Hustad
 • Linda Prytz Sørlie
 • Kai Morten Thorkildsen
 • Ina Hjortland
 • Eva Storm
 • Anna Dahl
 • Kristoffer Skaret

Retningslinjer

Budsjett form

Budsjetter burde inne holde en del forskjellige poster, slik som:

 • Alle utgifts poster
 • Forventet inntekt
 • Mulige sponsorer/interessenter
 • Kommentarer til de forskjellige postene, samt forutsetninger for anslag som er gjort.

Ønsket format er Windows Excelark. I forbindelse med budsjettene, tenker jeg at kasserer gjør en evaluering av budsjettene. Sammen med arrangementansvarlig. I tillegg setter kasserer opp et total budsjett for hele semesteret.

Arrangementsstruktur

Etter litt vel mange ad-hoc løsninger i tidligere semestre så prøver jeg å definere en slags arrangementsstrategi. Hensikten er at hver enkelt av medlemmer i Cyb, har en liten sjekkliste å forholde seg til som arrangementsansvarlig.

Frister ved hvert arrangement slik at det er de samme postene som gjentar seg. Eksempler på disse kan være lokasjon, tidspunkt, ansvarlig, når skal pr være i orden, hvem fra styret jobber under arrangement, hvilke funksjonærer jobber.

Sjekkliste:

 • Tid
 • Sted
 • Avtale om Lokale
 • Pr og Blesting
 • Deles opp i mindre ansvarsområder
 • Hvem jobber? (arrangements gruppe)

Arrangementer

Nedenfor følger en oppsummering av planlagte arrangementer for høsten. Hvert arrangement er beskrevet med dato, tid, sted, ansvarlig, budsjett, målgruppe, beskrivelse. Ved opprettelse av et nytt arrangement bør styret utnevne en person som har hovedansvaret for det arrangementet. Dette betyr ikke på noen måte at personen skal ha alt ansvaret. Men har noen bestemte oppgaver, som å sørge for lokale, dette bør være i orden minst 3 uker i forveien.

For å sørge for at arrangementet blir markedsført, bør det henges opp plakater minst 2 uker i forveien. Føre budsjett for arrangement, slik at kasserer har mulighet til å søke om penger. Dette bør skje så fort som mulig etter at styret har tatt avgjørelsen om at arrangementet skal gjennomføres. I tillegg må styret fordele ansvar til hver enkelt i arrangementsgruppen.

Arrangementer i fadderuka

Faddertreff

 • Dato: Fredag 11.august
 • Sted: Glassbaren/Betonghaven på Chateau Neuf
 • Ansvarlige for arrangementet fra Cyb: Eva
 • Samarbeidspartnere/bidragsytere: Programrådet for informatikk, digitale medier og tekonologi, organisasjon og læring
 • Budsjett: 1950 kr
 • Målgruppe: Faddere høsten 2006
 • Beskrivelse: Treff for at alle fadderne skal møtes, bli litt bedre kjent og få info om høstens fadderordning.
 • Hvem jobber: Eva ++

Grilling

 • Dato: Mandag 14.august
 • Sted: Gressplenen bak Vilhelm Bjerknes hus
 • Ansvarlige for arrangementet fra Cyb: Faddere
 • Samarbeidspartnere/bidragsytere: Fakultetsforeningen RF, samt programrådene for informatikk, digitale medier og teknologi, organisasjon og læring
 • Budsjett: 4000 kr
 • Målgruppe: Fadderbarn og faddere
 • Beskrivelse: Etter omvisning på Blindern vil det bli grilling i RF-regi bak vb
 • Hvem jobber: Fadderne

Semesterstartsfest m/ Prosit

 • Dato: Onsdag 16.august
 • Sted: Sannsynligvis Kafé Abel
 • Ansvarlig for arrangement fra cyb: Eva
 • Samarbeidspartnere\bidragsytere: Prosit, samt programrådene for informatikk, digitale medier og teknologi, organisasjon og læring
 • Budsjett: 2000 kr
 • Målgruppe: Fadder barna og studenter ved institutt for informatikk.
 • Beskrivelse: Fest i regi av studentforeningene Prosit og Cyb. Prosit har ansvar for booking av lokale og oppgjør, men cyb betaler for halvparten. Cyb stiller med Funksjonærer, og hjelper til der det trengs.
 • Hvem jobber: kommer senere

Grilling/bading

 • Dato: Torsdag 17. august.
 • Sted: Sognsvann
 • Ansvarlige for arrangementet fra Cyb: Faddere
 • Samarbeidspartnere/bidragsytere: Programrådene for informatikk, digitale medier og teknologi, organisasjon og læring
 • Budsjett: 200 kr
 • Målgruppe: Faddere og fadderbarn
 • Beskrivelse: Fadderne kjøper engangsgriller, faddere og fadderbarna sørger for egen mat og drikke.
 • Hvem jobber: Fadderne

Spill- og filmkveld

 • Dato: Fredag 18. august
 • Sted: IFI (kantina og store aud)
 • Ansvarlig for arrangementet fra Cyb: Kai Morten Thorkildsen
 • Samarbeidspartnere/bidragsytere:
 • Budsjett: 200
 • Målgruppe: Faddere/fadderbarna og studenter ved institutt for informatikk.
 • Beskrivelse: Vi arrangerer spill- og filmkveld for nye og gamle studenter. Dette er et fast innslag fra Cyb gjennom hele semesteret. Cyb stiller med spill (brett og konsoll), samt selger forfriskninger.
 • Hvem jobber: kommer senere

Pub-til-pub

 • Dato: Mandag 21.august
 • Sted: Matte-kantina
 • Ansvarlige for arrangementet fra Cyb: Kai Morten Thorkildsen og Anne Marie Bekk
 • Samarbeidspartnere/bidragsytere: kulturstøtte???? SIO – kulturstyret
 • Budsjett: ? (lages av Kai og Anne Marie)
 • Målgruppe: Faddere, fadderbarn og andre uio-studenter
 • Beskrivelse: Tradisjonen tro arrangerer Studio pub-til-pub kveld, under studiofestivalen, der nesten alle studentforeningene på uio, pleier å stille med egen pub. Cyb planlegger å stille med pub i mattematikk-kantina, i Abel bygget.
 • Hvem jobber: Funksjonærer

Pølsestand Frederikkeplassen

 • Dato: Tirsdag 22.august
 • Sted: frederikkeplassen
 • Ansvarlige for arrangementet fra Cyb: Ole Kristian Hustad
 • Samarbeidspartnere/bidragsytere:
 • Budsjett: 500
 • Målgruppe: Faddere, fadderbarn og andre uio-studenter
 • Beskrivelse: Tradisjonen tro arrangerer Studio pub-til-pub kveld, under studiofestivalen, der nesten alle studentforeningene på uio, pleier å stille med egen pub. Cyb planlegger å stille med pub i mattematikk-kantina, i Abel bygget.
 • Hvem jobber: styret

Gratis Pizzakveld

 • Dato: Onsdag 23.august
 • Sted: IFI
 • Ansvarlig for arrangementet fra cyb: Styret
 • Samarbeidspartnere/bidragsytere: Prosit, Ping, Fagutvalget ved informatikk, Mikro, Realistforeningen samt programrådene for informatikk, digitale medier og teknologi, organisasjon og læring
 • Budsjett: 1000 kr
 • Målgruppe: Faddere og fadderbarn.
 • Beskrivelse: Fortelle om cyb og frelse fadderbarn. Gratis pizza og vi selger øl
 • Hvem jobber: Styret og funksjonærer

Utøya-tur

 • Dato: Tors 24.-25.august
 • Sted: Utøya i Tyrifjorden (Hønefoss)
 • Ansvarlig for arrangementet fra Cyb: Eva Storm
 • Samarbeidspartnere/bidragsytere: Prosit samt programrådene for informatikk, digitale medier og teknologi, organisasjon og læring
 • Budsjett: 41428 kr
 • Målgruppe: Faddere og fadderbarn
 • Beskrivelse: Årets faddertur for alle faddere og fadderbarn med full sponsing får til Utøya over et døgn.
 • Hvem jobber: Kommer senere

Arrangementer i semesteret

Cyb presentasjons stand

 • Dato: 29. august
 • Sted: IFI – utenfor kantina
 • Ansvarlig for arrangementet fra Cyb: Leder
 • Samarbeidspartnere/bidragsytere:
 • Budsjett: 500 kr
 • Målgruppe: Alle potensielle medlemmer av Cyb.
 • Beskrivelse: Cybs arrangementansvarlig, sørger for informasjonsbrosjyrer, mat, saft, kaffe, boller. (Telt og grill hvis det er fint vær). Hensikten med arrangementet er å vise fram og fortelle litt om cyb, og forhåpentligvis verve noen nye medlemmer og funksjonærer.
 • Hvem jobber: Alle

Fest

 • Dato: Torsdag 7.september
 • Sted: Helga Engs
 • Ansvarlig for arrangementet fra Cyb: Martin Lilleng Sætra
 • Samarbeidspartnere/bidragsytere:
 • Budsjett: KOMMER
 • Målgruppe: Studenter ved institutt for informatikk
 • Beskrivelse: Semesterstartfest for de som ikke var med på fadderordningen samt de som var det.
 • Hvem jobber:

Fest

 • Dato: Torsdag 9. November
 • Sted: Helga Engs
 • Ansvarlig for arrangementet fra Cyb: Linda Prytz Sørlie
 • Samarbeidspartnere/bidragsytere:
 • Budsjett: KOMMER
 • Målgruppe: Studenter ved institutt for informatikk
 • Beskrivelse: Cyb arrangerer sosial sammenkomst og fest, det kommer til å bli holdt en quiz med premier.
 • Hvem jobber: kommer senere

Filmkveld

 • Dato: 31. august
 • Sted: Lille Aud.
 • Ansvarlig for arrangementet fra Cyb: Ole Kristian Hustad
 • Samarbeidspartnere/bidragsytere:
 • Budsjett: 200
 • Målgruppe: Studenter ved institutt for informatikk
 • Beskrivelse: Cyb sin arrangementsansvarlig velger og får tak i filmer som vises i et rom på IFI. Cyb selger litt lett mat, drikke og snacks ved dette arrangementet.
 • Hvem jobber: Kommer senere

Legokveld

 • Dato: 14. september
 • Sted: kantina
 • Ansvarlig for arrangementet fra Cyb: Kristoffer Skaret
 • Samarbeidspartnere/bidragsytere: prosit
 • Budsjett: 200
 • Målgruppe: Studenter ved institutt for informatikk
 • Beskrivelse: Mindstorm, roboter
 • Hvem jobber: Kommer senere

Hardwarekurs

 • Dato: 21. september
 • Sted: Lille Aud., event 3A
 • Ansvarlig for arrangementet fra Cyb: Anna og Anne Marie
 • Samarbeidspartnere/bidragsytere:
 • Budsjett: 1000 (honorar)
 • Målgruppe: Studenter ved institutt for informatikk
 • Beskrivelse: Kurs i hardware. Lær å sette sammen komponenter
 • Hvem jobber: Kommer senere

Spillkveld

 • Dato: 28. september
 • Sted: kantina
 • Ansvarlig for arrangementet fra Cyb: Ina Hjortland
 • Samarbeidspartnere/bidragsytere:
 • Budsjett: 200
 • Målgruppe: Studenter ved institutt for informatikk
 • Beskrivelse: Cyb sin arrangementansvarlig velger og får tak i spill som spilles i et rom på IFI. Cyb selger litt lett mat, drikke og snacks ved dette arrangementet.
 • Hvem jobber: Kommer senere

Cyb presentasjonsstand (Informere om [email protected] og ifi-pop)

 • Dato: 3. oktober
 • Sted: IFI – utenfor kantina
 • Ansvarlig for arrangementet fra Cyb: Leder
 • Samarbeidspartnere/bidragsytere:
 • Budsjett: 500 kr
 • Målgruppe: Alle potensielle medlemmer av Cyb.
 • Beskrivelse: Cybs arrangementansvarlig, sørger for informasjonsbrosjyrer, mat, saft, kaffe, boller. (Telt og grill hvis det er fint vær). Hensikten med arrangementet er å vise fram og fortelle litt om Cyb og forhåpentlig vis verve noen nye medlemmer og funksjonærer.
 • Hvem jobber: Alle

Filmkveld

 • Dato: 5. oktober
 • Sted: kantina
 • Ansvarlig for arrangementet fra Cyb: Martin Lilleng Sætra
 • Samarbeidspartnere/bidragsytere:
 • Budsjett: 200
 • Målgruppe: Studenter ved institutt for informatikk
 • Beskrivelse: Cyb sin arrangementsansvarlig velger, og får tak i filmer som vises i et rom på IFI. Cyb selger litt lett mat, drikke og snacks ved dette arrangementet.
 • Hvem jobber: Kommer senere

IFI-pop

 • Dato: 31. august dagtid
 • Sted: Lille Aud
 • Ansvarlig for arrangementet fra Cyb: Anne Marie Bekk
 • Samarbeidspartnere/bidragsytere:
 • Budsjett:
 • Målgruppe: Alle ifi-studenter
 • Beskrivelse: Cyb sin arrangementsansvarlig sørger for at følgende blir skaffet til veie:
  • forlesnings sal
  • foredragsholder
  • mat
  • vin til foreleser
  • premie Som loddes ut til en av de heldige oppmøtte. Det er også satt av midler til mat som kan serveres til Cyb-medlemmer som møter opp på IFI-pop.
 • Hvem jobber:

Ordinær Generalforsamling

 • Dato: 30. november
 • Sted: Store Aud.
 • Ansvarlig for arrangementet fra Cyb: Nestleder
 • Samarbeidspartnere/bidragsytere:
 • Budsjett: 1500
 • Målgruppe: Alle ifi-studenter
 • Beskrivelse: Cyb sin arrangementsansvarlig (nesteleder) sørger for innkjøp av nødvendig mat og drikke. Arrangementsansvarlig må også huske på å sende ut innkallelse til generalforsamling som skal være i henhold til Cyb sine lover.
  • §10 Styret innkaller til generalforsamling. Foreløpig dagsorden offentliggjøres minst en uke i forkant til ordinær generalforsamling. For ekstraordnier generalforsamling minst tre dager i forveien.
 • Hvem jobber:

Drikke-opp-alt-som-er-gått-ut-på-dato-fest

 • Dato: Fredag 8.desember
 • Sted: Lille Aud.
 • Ansvarlig for arrangementet fra Cyb: Nestleder
 • Samarbeidspartnere/bidragsytere:
 • Budsjett: 0,- (vi rydder lageret for utgåtte varer)
 • Målgruppe: Styret og funksjonærer.
 • Internarrangement for funkiser\nVorspiel før egne fester.
 • Hvis RF-quiz: ta turen etter internvorspiel.

Forslag til andre arrangementer

 • Ifilympics (diskettkasting, colaløype, lagsport)
  • ”Sunn sjel i sunt legeme”
  • Rebusløp på IFI.
  • Lego kveld
 • Grilling
 • Hyttetur
 • Pokerkveld
 • Hardwarekurs
 • Vorspiel-tradisjon
 • Bedriftsekskursjon

Forslag til bidragsytere/samarbeidspartnere/interesserte

 • Ping
 • Mikro
 • Prosit
 • Fui
 • Instituttet
 • Ifi-alumni
 • Fakultetsforeningen RF

Arrangementskomiteer vi stiller medlemmer i for å få til større aktiviteter for hele IFI

 • Navet

Du er nå inne på Cybernetisk Selskabs offentlige og åpne wiki. Det tas forbehold om feil og unøyaktigheter i innholdet. Ris, ros og andre tilbakemeldinger eller forslag tas i mot på Cybernetisk Selskabs Slack-instans!