Hva, når og hvor?

Ekstraordinær generalforsamling tirsdag 27. november kl. 19.00 i Escape.

Det vil tradisjon tro serveres te og smørbrød!

(info) Hvorfor?

Medlemmer har jf. §7h (oppdatert av generalforsamling 14. november 2018) av Cybernetisk Selskabs vedtekter innkalt til ekstraordinær generalforsamling på ovennevnte dato og klokkeslett.

(info) Dagsorden

Foreløpig dagsorden vil komme så snart det fremligger, og vil oppdatert versjon vil være tilgjengelig på gf.cyb.no.

(warning) Hva burde jeg vite?

Bakgrunnen for ekstraordinær generalforsamling

[..] er at et vedtaksforslag (red.anm: forslag 10.2.2) hvis formål vi følte var utrolig viktig ikke gikk gjennom.
Dette inspirerte oss og flere andre til å gå sammen med en gang for å forbedre forslaget sånn at vi som en forening kan ta det standpunktet vi vil med god samvittighet.

Forslaget som ikke gikk gjennom kan leses på dagsorden til forrige generalforsamling på gf.cyb.no under seksjon 10.2.2:


10.2.2 Forslag 2 ved Thor og hovedstyret

Forslag til ny underparagraf: §2d

§2d) Medlemmer forventes å frastå fra upassende oppførsel, samt atferd som strider mot foreningens formål jf. §1.
Upassende oppførsel inkluderer, men er ikke begrenset til, seksuell trakassering, annen trakassering,
mobbing eller utestengelse.

Forslag til ny underparagraf: §2e

§2e) Hovedstyret jf. §5 kan ekskludere eller etablere andre konsekvenser for medlemmer som bryter med
medlemskriteriene jf. §2d. Konsekvensene burde samsvare med graden av overtredelse. Ved grov uaktsomhet
kan medlemmer ekskluderes.

Medlemskap og stemmerett

Jf. §7g har alle medlemmer en uke før generalforsamlingen stemmerett.

(tick) Hvordan kan jeg hjelpe?

For å kunne best mulig behandle et eventuelt nytt forslag ønsker jeg å legge til rette for så åpen diskusjon og bidragsarena som mulig i foreningen.

  1. Legg konkrete forslag og kilder inn i åpent prosjektområde https://drive.google.com/drive/folders/0ACc7cpOtlmGnUk9PVA.
    1. Her skal alle aktive@, alumnus@, hs@, ks@ ha fått tilgang.
    2. Spør i #vernevedtektereller send en e-post til [email protected] for å få tilgang.
  2. Diskuter forslag, problemer og løsninger i Cybernetisk Selskabs Slack-kanal #vernevedtekter.
  3. Send ferdigstilte forslag til dagsorden til [email protected].

Utover det er det også opprettet en side på wikien hvor man kan komme med innspill, om man skulle ønske å legge inn forslag og andre innspill utenom Google Disk.
Den heter Innspill til vernevedtekter, og er tilgjengelig for redigering av alle som logger inn med UiO-brukernavn og -passord.


Med vennlig hilsen, og ønske om en åpen, konstruktiv og positiv prosess,

— Thor K. Høgås
leder, Cybernetisk Selskab

  • No labels

Du er nå inne på Cybernetisk Selskabs offentlige og åpne wiki. Det tas forbehold om feil og unøyaktigheter i innholdet. Ris, ros og andre tilbakemeldinger eller forslag tas i mot på Cybernetisk Selskabs Slack-instans!