Dette har vært et semester som har vært preget av utfordringer rundt rekrutering og frivillighet, og at vi har tatt tak i problemer foreningen har slitt med de siste årene. Vi har jobbet med å rydde opp i økonomien vår og vi har sett og følt på konsekvensen av flere semestre med lite fokus på rekrutering.

I semesterstartuka så vi hvordan frivilligheten har sunket. Vi slet med å fylle opp skiftene og måtte ha fest kun oppe i kantina både på onsdagen og fredagen når vi vanligvis også har hatt åpent i Escape disse dagene. Flere av fadderne dukket ikke opp, og det var også vanskelig å finne funker blant våre egne rekker til å jobbe. Vi hadde likevel noen helter som virkelig sto i og den personen som la inn flest timer i baren denne uka jobbet 48 timer, noe som er godt over en normal arbeidsuke. Dette slet på den allerede begrensede internmassen vi har hatt i bar. Barsjef trakk seg dessverre like etter dette og vi gikk et par uker uten barsjef før vi fikk fylt dette vervet igjen.

Dette semesteret har vi skrevet en samarbeidsavtale med Placebo. Nå utvider vi vår bevilling opp til PSI og Harald Schjelderups hus når de holder åpent, og de serverer også et utvalg av våre varer. Internmassen på Placebo blir også regnet som våre interne, noe som gir fordeler for de interne i begge foreninger. De interne får internpriser begge steder, og vi inviterer også Placebo med på våre interne arrangementer. Placebo har også fått et kjøleskap fra oss via Aass og skulle også egentlig ha fått et portabelt trippelt tappetårn, men dette ble trillet bort av en skjeggete kar og har ikke blitt sett av oss verken før eller siden.

Kjellerstyret arrangerte internfest i september med Disneytema. Her inviterte vi Placebo, og vi hadde mye svunnet øl som var igjen etter semesterstartuka. Det ble veldig god stemning med både matfarge, glitter og karaoke i god KS-stil.

Det har vært mye aktivitet i DJ-gruppa dette semesteret med over ti aktive DJ-er. Det har blitt arrangert DJ-møte med pizza og det var mange deltakere. Flere av DJ-ene er veldig flinke til å skrive seg opp på skift om de ser at det ikke er noen som skal jobbe den dagen, og vi har sjelden gått en fredag uten at noen har stått i boden.

Dette semesteret har vi hatt mange nye funker og kaffemestere i kaféen, og interessen for kaffe og kvaliteten på det vi serverer har økt betraktelig. Mange av kaffemesterne har vært på baristakurs hos Solberg & Hansen og lært seg å steame melk skikkelig og sånne skumle greier som å stille på kverna. Vi har også skaffet krittavler som står ved baren der vi både reklamerer for det vanlige kafésortimentet vårt og sesongbaserte varer. I høst har vi reklamert for Pumpkin Spice Latte, og snart tenker vi å gå over til chilikakao.

Økonomien er et puslespill vi har jobbet mye med å ordne opp i, og dette er noe leder har stått i ledtog for. Han har gjort en strålende jobb i å holde økonomien og regnskapet for 2019 i Ajour. Årets regnskap frem til og med juli er snart i boks, og vi er også godt i gang med å skaffe regnskapsfører og når han blir frisk starter han arbeidet med å rydde opp i tidligere regnskap. Vi jobber også med å sette opp Visma og skrive rutiner for dette tilpasset vårt behov slik at vi snart kan gå over til dette fra Tripletex. Samtidig har vi også begynt å sette opp rutiner rundt iZettle slik at vi snart kan gå over til å bruke dette som vårt primære kassesystem. Det er god integrasjon mellom Visma og iZettle noe som vil spare oss og vår fremtidige regnskapsfører for mye arbeid fremover. Vervet kasserer vil derfor bli et spennende verv fremover. Nå som vi får regnskapsfører vil det gå fra å være et verv hvor man må rydde opp i gammelt rot som har ballet på seg i flere år nå, til å bli et verv hvor man er med på å etablere nye rutiner rundt det nye kassesystemet og virkelig kan jobbe for fremtiden til foreningen.

Vi ønsker ved denne generalforsamlingen å innføre en nestleder i kjellerstyret igjen. Dette er noe man hadde i hele 2013, men vervet ble droppet etter det. Med stor vekst i foreningen og aktivitetsnivået i kjelleren har vi sett på behovet for et par ekstra hender som kan avlaste styremedlemmene, og ønsker derfor å innføre vervet kjellernestleder. En kjellernestleder vil da være en person som får mer eierskap og tilknytting til det ekstra arbeidet som må bli gjort enn en vanlig intern vil gjøre. Vi har en kortfattet vervbeskrivelse for dette vervet, men tanken med dette vervet er at ansvarsområdene kan variere utfra hva behovet er for det gitte semesteret.

  • No labels

Du er nå inne på Cybernetisk Selskabs offentlige og åpne wiki. Det tas forbehold om feil og unøyaktigheter i innholdet. Ris, ros og andre tilbakemeldinger eller forslag tas i mot på Cybernetisk Selskabs Slack-instans!