Blog

Velkommen til CYB!

Det å være ny i CYB er ikke alltid like enkelt. Ja, du lurer kanskje også hva CYB står for? CYB står for Cybernetisk Selskab og er foreningen som driver studentkjelleren Escape. KS, eller på langform, kjellerstyret har hovedansvaret for Escape, mens HS, eller på langform, hovedstyret har ansvar for alt fra arrangement til rekrutering og økonomi.

Er du ikke intern enda? Sjekk BLIMED.CYB.NO, og bli med da vel 😃

Hva trenger jeg å vite?

Kommunikasjon

Både Facebook og Slack er viktige kanaler for å få med seg hva som skjer i foreningen, både internt og eksternt, og dersom du jobber i kafé vil du få informasjon om når folk trenger vikar på skiftene sine. Alle arbeidsgruppene har egne kanaler hvor gruppelederne legger ut informasjon som er relevant for gruppen.

Slack

Slack er et kommunikasjonsverktøy mye brukt av bedrifter og større foreninger. Dette er en mer oversiktlig måte å holde seg oppdatert enn Facebook, og en god måte å kommunisere med andre i foreningen. For å bli med CYB sin Slack, gå til CYBERNETISK.SLACK.COM eller SLACK.CYB.NO og sign up! Når du melder deg opp i Slack, bruk gjerne [email protected]-eposten din, og bruk UiO-brukernavnet ditt som visningsnavn så det blir lett å se hvem du er!

Facebook

Vi har en Facebookgruppe for alle interne i Cybernetisk Selskab, som du må være med i for å få tilgang til Facebookeventene til de interne arrangementene våre, slik som hytteturer og internfester. Det er også undergrupper for de forskjellige arbeidsgruppene. Gruppeleder som rekrutterte deg eller foreningsfadderen din skal legge deg til i Facebookgruppen. Om dette ikke blir gjort umiddelbart, si ifra!

E-post

CYB har også en egen e-postliste for de interne hvor informasjon om internfester, generalforsamlinger pluss pluss dukker opp. Denne kan du melde deg opp til selv ved å gå på INTERNMAIL.CYB.NO

Internsystemet

Dette er plassen hvor vi hovedsakelig registrerer bonger, samt bruker dem. Det er også her vi registrerer medlemmer, og hvor alle varene våre legges inn for å holde oversikt over priser osv.

Wiki

Det finnes en wiki for ting som omhandler foreningen, og deler av denne er tilgjengelig for offentligheten. Denne finnes på WIKI.CYB.NO Den andre delen av wikien må man få tilgang til for å kunne se; ta kontakt med gruppeleder eller et annet styremedlem om du vil ha tilgang til denne.

Varsling

Dersom det skjer noe som oppleves som ugreit, enten under vanlig åpningstid i Escape, på interne arrangementer, eller utenfor Escape med en annen cybber, oppfordrer vi til at du tar kontakt med enten skiftansvarlig (kaffemester eller skjenkemester), gruppeleder, internansvarlig, eller noen andre i styret. Vi forplikter oss til å ta saker som blir meldt inn seriøst, og vil kontakte studentombud dersom saker kommer inn som vi ikke kan holde oss nøytrale til for å sikre at den blir behandlet ordentlig. Man kan også sende mail til [email protected]

Hva kult skjer for de interne?

Kosetirsdag

Hver tirsdag er escape åpent etter kafé for alle interne. ALLE interne. Her møtes vi for å kose oss med noe leskende i glasset, løse obliger, preike skjit og generelt sett bli bedre kjent med hverandre. Er du usikker på om du kjenner noen der? Snakk med noen av de du har jobbet med før, så drar de deg mer enn gjerne med 😃 Kosetirsdag er rett og slett et fantastisk tilbud for interne som enten vil slappe av etter en tung studiedag, trenger hjelp med oblig eller bare vil snakke med noen.

Internfester

Noen ganger i semesteret arrangeres det internfest! Internfest skjer oftest på en lørdag, og der kvitter vi oss med svinn og andre utgåtte varer, som vi koser oss med utover kvelden. Ofte er det et tema på internfester, men det betyr ikke at du er nødt til å kle deg ut eller noe mer enn det du ellers ville ha gjort på en vanlig fest. Som regel skjer det mye artig, mye dumt og stemningen er alltid på topp! Så ta gjerne med deg en +1 og godt humør! Kanskje er det mat å få 🍻

En samleside på wiki:

KLIKK HER FOR EN "NEXUS" AV INFORMASJON PÅ WIKI


Se ytterligere detaljer på Facebook og på http://gf.cyb.no!

Hva, når og hvor?

Ekstraordinær generalforsamling tirsdag 27. november kl. 19.00 i Escape.

Det vil tradisjon tro serveres te og smørbrød!

(info) Hvorfor?

Medlemmer har jf. §7h (oppdatert av generalforsamling 14. november 2018) av Cybernetisk Selskabs vedtekter innkalt til ekstraordinær generalforsamling på ovennevnte dato og klokkeslett.

(info) Dagsorden

Foreløpig dagsorden vil komme så snart det fremligger, og vil oppdatert versjon vil være tilgjengelig på gf.cyb.no.

(warning) Hva burde jeg vite?

Bakgrunnen for ekstraordinær generalforsamling

[..] er at et vedtaksforslag (red.anm: forslag 10.2.2) hvis formål vi følte var utrolig viktig ikke gikk gjennom.
Dette inspirerte oss og flere andre til å gå sammen med en gang for å forbedre forslaget sånn at vi som en forening kan ta det standpunktet vi vil med god samvittighet.

Forslaget som ikke gikk gjennom kan leses på dagsorden til forrige generalforsamling på gf.cyb.no under seksjon 10.2.2:


10.2.2 Forslag 2 ved Thor og hovedstyret

Forslag til ny underparagraf: §2d

§2d) Medlemmer forventes å frastå fra upassende oppførsel, samt atferd som strider mot foreningens formål jf. §1.
Upassende oppførsel inkluderer, men er ikke begrenset til, seksuell trakassering, annen trakassering,
mobbing eller utestengelse.

Forslag til ny underparagraf: §2e

§2e) Hovedstyret jf. §5 kan ekskludere eller etablere andre konsekvenser for medlemmer som bryter med
medlemskriteriene jf. §2d. Konsekvensene burde samsvare med graden av overtredelse. Ved grov uaktsomhet
kan medlemmer ekskluderes.

Medlemskap og stemmerett

Jf. §7g har alle medlemmer en uke før generalforsamlingen stemmerett.

(tick) Hvordan kan jeg hjelpe?

For å kunne best mulig behandle et eventuelt nytt forslag ønsker jeg å legge til rette for så åpen diskusjon og bidragsarena som mulig i foreningen.

  1. Legg konkrete forslag og kilder inn i åpent prosjektområde https://drive.google.com/drive/folders/0ACc7cpOtlmGnUk9PVA.
    1. Her skal alle aktive@, alumnus@, hs@, ks@ ha fått tilgang.
    2. Spør i #vernevedtektereller send en e-post til [email protected] for å få tilgang.
  2. Diskuter forslag, problemer og løsninger i Cybernetisk Selskabs Slack-kanal #vernevedtekter.
  3. Send ferdigstilte forslag til dagsorden til [email protected].

Utover det er det også opprettet en side på wikien hvor man kan komme med innspill, om man skulle ønske å legge inn forslag og andre innspill utenom Google Disk.
Den heter Innspill til vernevedtekter, og er tilgjengelig for redigering av alle som logger inn med UiO-brukernavn og -passord.


Med vennlig hilsen, og ønske om en åpen, konstruktiv og positiv prosess,

— Thor K. Høgås
leder, Cybernetisk Selskab

Hei til deg, CYB-er og bidragsyter,

Takk for at du er her. Generalforsamlingen er foreningens øverste organ, og det er utrolig fint at du tar turen innom. Om du er ekstra heldig har du et medlemskap, og sitter derfor med både dagsorden og din stemmeseddel i hånden. Du er med andre ord -- forhåpentligvis -- klar for generalforsamlingen. Om du mot formodning ikke har tatt en stol ennå kan det være lurt. Den blir nok litt varm i løpet av de (korte!) timene du og vi skal tilbringe i formell saksgangs ære og, beklageligvis, tidvis frustrasjon.

Det har et vært et semester som har gitt oss muligheten til å vokse internt. Og det har vi.

I motsetning til det du ser rundt deg akkurat nå -- et levende liv av forberedelser, smålig panikk, kanskje en altfor stor logo projisert på et lerret eller nærmest komplett ro -- har det vært et litt stille hovedstyre utad i foreningen. Vi har blitt utfordret på hva vi mener, og vi har måtte ta vanskelige valg. Utfordringer og vanskelige valg er vel og bra, men arbeid som foregår i kulissene er ikke like så. Samtidig har en delvis innsats blitt gjort for å bedre åpenheten. Vår interne wiki blir gradvis flyttet ut til en åpen wiki, med hjelp fra styremedlemmer, interne og arkivar. Her er det mye papir som må tygges, og om nettopp du liker sånt er det bare å ta kontakt med oss. Mer åpenhet er viktig både for internmassen, men også for de andre foreningene og medlemmene ellers på instituttet som lett ser på CYB og Escape som en black box. Grensesnittet vårt er greit definert, men hvordan i alle dager implementasjonen ser ut forblir et mysterium for altfor mange.

Det er mange prosjekter som svever i luften. Alle de ønsker vi å gjøre synlig for internmassen, og vi ønsker å invitere nettopp deg til å bidra her skulle du ønske det. Du har nettopp den muligheten til å forme foreningen uten å måtte være i et styreverv, uten å måtte være en gruppeleder – uten å ta på deg mer tid enn det du har å gi. Eksempler er slike prosjekter og problemstillinger som GDPR: det kom og forble, og selv om en del kartlegging er påbegynt er det fortsatt mye som gjenstår. Andre prosjekter inkluderer mer en delvis omstilling for å gi mer autonomi til arbeidsgrupper, og mer ansvar.

Man finner raskt andre arenaer hvor man er sårt klar over vårt ansvar og manglende rammeverk for å håndtere hendelser. Vårt fokus har vært på trygghetsfølelsen til våre medlemmer, enten man er stamgjest, gjesteintern, internaktiv eller bare på besøk. Hvordan sikrer vi at folk blir hørt og sett? Hvordan gi nettopp deg muligheten til å si ifra når noe skjer på en fredagspub? Hva er akseptabel atferd på f.eks. en fredagspub? Det er lett for oss som menn å ta lettere på denne problemstillingen – akkurat som det finnes for mange fortellinger av menn som har tatt for lett andre besøkende. Heldigvis har vi mange interne som beklageligvis vet hvor skoen trykker, og som har delt noe av dette med oss. Her er internansvarlig på saken, og det er et arbeid som vil fortsette. Som de menneskene vi er kan vi alle begå feil, og det er viktig at vi har gode rutiner og prosesser for å behandle nettopp slike saker der hvor vi kan, og de vi ikke kan.

Arbeidsgruppene våre og de utallige interne som har lagt inn time etter time er til å takke, og det er godt mulig du er nettopp en av dem. Arrangementgruppa har produsert nærmere 30 arrangementer denne høsten, med god videreføring av konseptet rundt torsdagsklubben. Her har forskjellige mestre fått muligheten til å lage nettopp sin torsdagsklubb, med mye variasjon i de forskjellige temaene. I tillegg har vi hatt en fellesfest med Realistforeningen for andre semester på rad, og det blir nok en suksess neste semester óg. Brett- og rollespillgruppa har stått på som vanlig, og brakt et sært nødvendig aktivitetstilbud til studenter som ikke fokuserer på alkoholholdig drikke. Økonomigruppa har hatt utfordringer med endrede rutiner og endrede systemer, og mye gjenstår før alt er ajour, eller rettere sagt ikke Ajour. Derimot er det ingenting som tyder på at selve kjerneøkonomien har utfordringer. Promoteringsgruppa har har slått til med en veiledende designmanual, som kan videreutvikles og formes videre av nåværende og fremtidige interne. X-gruppa har oppstått som resultatet av flere tidligere grupper, men mangler fortsatt noen som kan ta gruppelederansvaret. Indre ildsjeler ønsker en ny arbeidsgruppe for alt av scene og produksjon her på instituttet. Også her er potensialet til å ta og føle på.

Kjellerstyret har også jobbet iherdig.Bar-, DJ- og kafégruppene har nok et semester bidratt til stemning for alle besøkende, dag eller kveld. Som vanlig har fadderuken kommet og gått, dagen@ifi flyttet måned, og gjennom harde realiteter har kjellerforeningene utvilsomt blitt bedre kjent som følge av de nye kravene vedrørende SALUT-kurset. Her har vi krevende arbeid som vil medføre høyere terskler for frivillighet, og uten tvil utfordringer for kjellerdriften og arbeidet til kjellerstyret. Cosa Nostra-samarbeidet går jevnt fremover, takket være oppmøte fra interessentene og kontinuerlig oppfølging fra gudfar. Kassaløsningen er et kapittel i seg selv, og et som tydelig påvirker det helhetlige regnskapsbildet når ting ikke fungerer optimalt.

Fremover er det mye på agendaen, mer enn noen av oss alene kan håndtere. Sammen står vi sterkere, ikke bare når vi blir kjent med hverandre i foreningen, men også spesielt når vi blir kjent med hverandre på tvers av foreninger. For kjellerforeninger går det ganske greit gjennom de etablerte arenaene, men vi har mer egetarbeid når det kommer til foreningene på Ole-Johan Dahls hus. Fordelingsutvalget bringer oss litt nærmere, men vi trenger at de andre foreningene ser på oss som mer enn vertskap til drikke og muligheten for et utlån skulle man ønske en lukket fest. CYB50 står i praksis rett rundt døren. Mye arbeid har allerede vært gjort, og selv med en del penger satt til siden er det et vesentlig arbeid som gjenstår. Komiteen har en del medlemmer, men ønsker også nettopp deg – du som kanskje ser på CYB og Escape som nettopp denne svarte boksen. Det er nemlig ingen tvil om at alle Ifi-studenter skal feires, både gamle og nye, og derfor trenger vi spesielt deg som har bidratt på andre områder. Send gjerne en e-post til [email protected] for å bli med.

Vi kommer til å fortsette å jobbe med mer intern og ekstern rekruttering, og den grad av autonomi som arbeidsgrupper kan få for å blomstre lettere. Det er mye alle kan bidra med, og det trenger så absolutt ikke å medføre ukentlige styremøter. Gjennom sosiale arbeidsmøter kan vi sammen holde på med ting som vi brenner for, og alle bidra til hvordan Cybernetisk Selskab ser ut på lengre sikt.

Noe fremdrift har det vært, og det er gledelig å se. Vi har hatt henholdsvis 22% og 28% flere interne på høsten enn i 2016 og 2017, og disse har jobbet gjennomsnittlig 10,6 timer hver, i motsetning til 14,7 og 13 timer i 2016 og 2017. Tall hopper opp og ned, og tallene våre er nok ikke perfekte, men om vi kan fortsette denne trenden vil det være veldig positivt for å hindre utbrente interne. Du er forhåpentligvis ett av våre 860 registrerte medlemmer dette semesteret, noe som også er en ny rekord, og en økning på 17% fra vår forrige topp for to år siden. Aktivitetene og det vi alle bidrar til i CYB skal være et tilskudd i hverdagen vår, og ikke noe som tapper deg for ressurser. En forening av alle, for alle. I dette semesteret i det minste for 860 personer.

Takk til deg som har bidratt. Uten din innsats ville ingen av oss ha vært her i dag, og med din innsats kan vi ta over Blindern. Neida. (Joda.)


Ikke glem at stemmeseddelen din fungerer som en drikkebong, slik at du kan få noen leskende dråper etter at det hele er over.

Takk igjen for at du er her, takk for et godt semester, og velkommen tilbake både i morgen, ut året, og i 2019. Vi har mye å se frem til.