Retningslinjer for hvordan man ter seg i foreningen, enten man har et vanlig verv eller et tillits-/styreverv.


Alle medlemmer og bidragsytere i foreningen forventes å handle i tråd med foreningens formål, fra §1 i vedtektene våre, samt følge visse etiske retningslinjer.