Alle medlemmer og bidragsytere i foreningen forventes å handle i tråd med foreningens formål, fra §1 i vedtektene våre, samt følge visse etiske retningslinjer.