Historiske høydepunkter

(kronologisk rekkefølge..)

Våren 1967

Linjen for kybernejtikk ble startet våren 1967.

1968

Fælgende kurs ble gitt i 1968:

 F51 Informasjonsteori
 F52 Signalstatistikk
 F53 Reguleringsteknikk
 F54 Regnemaskinteknikk

Alle disse laveregradskurs.

Innen utgangen av 1969 ca. 40 studenter som starter på hovedfag i
kybernetikk. (13 allerede begynt) Utgjorde ca. 1/3 av studmassen ved
FI.

De som var hovedfagstudenter fikk veiledning ved FFI og Sentralinst.
for industriell forskning (SI??), men dette var ikke tilstrekkelig.
Behov for veiledning og koordinering ved FI.

Budsjettforslag for Linjen for kybernetikk utarb. av Ole-Johan Dahl og
Tore Olsen. Inneholdt forslag om en ProfII og et lektorat til kyb.

Stor tilstræmning av stud til kyb skyltes |nske om en mer andvendt og
teknisk utdannelse som ga mulighet for arbeid i næringslivet og ikke
bare i tradisjonelle yrker (lærer..)

Kybernetikkutvalget nedsatt på insiativ fra studentene den 9. okt.
1968. Bl.annet for å vurdere personalsituasjonen ved linjen.

Våren 1969

Konstituerende generalforsamling 17/2-69 (store fys. aud)

 behandling av lovforslag 21 paragrafer forslag 1 uke på forhånd
 2timer debatt.....
 før genfors. 7 styremøter -- lovutkast hovedsak..
 Håkon Håkonsen sekretær? (referent)
 Første leder i CYB: Ivar Jardar Aasen (idag: underdirektør på UNIK)

Høst 1969

5.okt. 69 Fredrikke (3000 l|peseddler) 250 oppm|tte.
Foredrag: Kan datamaskinen hjelpe/erstatte politikeren?

Innledning: Jens Balchen, proffessor NTH (via telefon, fra Trondheim)
Panel: Statsråd Helge Seip

 Stortingsmann Toralf Westermoen
 Aman. Lars Wall|e
 Forskningsleder Finn Solli

Mæteleder: Per Øyvind Heradstveit, prog. sekr. NRK

Dekning i Aftenposten (leder,modern times og reportasje) og Dagbladet (reportasje med bilde)

Aftenposten: Datameskinen kan eliminere demogagi

Seip: framhevet datamaskinens muligheter i kampen mot demagogi, da vil man kunne unng} virkningen av 0,5% endring av rente/moms

Prof. Dahl: datamaskinens viktigste oppgave i politikken er } gj|re informasjon tilgjengelig (fornuftig ogs} i ettertid, sier John)

Leder Aftenposten:
Ingen deltagere ville erstatte politikerene med maskiner....

men de fleste mente datamaskinene kunne v{re til stor hjelp for politikerene.

Må ikke la seg skremme av ekspertenes 1984 samfunn.

Ambisjonsnivået var på topp: tur til Sovjet sammen med Fysikkforeningen (69)

Servomøtet/uka ble besækt allerede i november 69, en tradisjon som fortsatt opprettholdes. (20 hovedfagsstudenter og bjerknes var selvsagt med.)

 stempel med navn laget færste året....

Høsten 1970

okt 70

Ekskursjon til Bergen, Christian Mikkelsens Inst. Havtekn, med. tekn. vannkraft, BMV, ....

Våren 1971

10.03.71 (cybernetikk i soklevesenet.)
Formann opplyser om at siv.ing. Rolf Bjerknes er ansatt som undrervisningslektor i kybernetikk og at linjen for Cyb. er sl}tt sammen med Fysikk.

Høsten 1971

Hæsten 1971 første kvinnelige leder!!!

Høsten 2003

Sammen med Fui, Mikro, Ping, Verdande og ProsIT, arrangerer Cyb den første [email protected]

Våren 2005

Cyb starter ifi-pop, en forgjenger for pop-vit og etterhvert Navet.

11. mai kommer Kristin Clemet til Store Aud i informatikkbygningen til å melde om at IFI2 er bevilget midler.

Høsten 2005

Cyb overtar fadderordningen fra MatNat mhp. informatikk-bachelor programmet (ProsIT hadde allerede fadderordning for sin linje). Det arrangeres også ski/hyttetur (til Farmasihytta som disponeres av SiO). Det holdes også sporadiske filmkvelder, spillkvelder og fester (på VB).

[email protected] tar seg opp ved å huke inn en hel bråte med sponsorer.

Høsten 2008

CYB har vært nesten dødt i et par år, aktivitetsnivået tas opp igjen (wink) Det ble arrangert et juleverksted på slutten av året med lodding av juletre fra Elfa. Dette gikk bra. CYB fikk også et par premier fra IFI drift til å gi ut.

2009

CYB arrangerte pizza-kveld, bra oppmøte. Styreleder drakk 3 kasser med øl.
CYB er 40 år!

2010

Aktivitetsnivået i cyb har betraktlig økt, man har et aktivt styre som prøver å være nærmere studentene enn noen gang før. Tomrommet etter Prosit ble en kjempesjanse for å kunne utføre mer.

2011

Escape åpner våren 2011.

CYB feirer 42 årsdagen sin med Galla og diverse andre aktiviteter.

CYB er ansvarlig for UIO200 festen på Ole Johan Dahls hus. Er fullt hus og barer i 3 etasjer. Køen for å komme inn var langt oppe på brua over T-banen.

Denne siden ble importert fra http://cyb.ifi.uio.no/aktiv/CYBs historie.

Du er nå inne på Cybernetisk Selskabs offentlige og åpne wiki. Det tas forbehold om feil og unøyaktigheter i innholdet. Ris, ros og andre tilbakemeldinger eller forslag tas i mot på Cybernetisk Selskabs Slack-instans!