Retningslinjene ble sist oppdatert 01. mars 2023 vedtatt i 2023-03-01 Hovedstyret, og originalt vedtatt i 2018-11-24 Hovedstyret.

Som et stort foreningsmiljø er det viktig at studentene som er involvert i foreningsarbeid ved Institutt for informatikk tenker over hva slags rolle man har, hvordan man fremstiller seg selv og hvordan man behandler andre. Derfor bes alle foreningsmedlemmer om å lese og være godt kjent med etiske retningslinjer for foreningsmedlemmer. Dersom man ikke forholder seg til disse retningslinjene, kan det være grunnlag for konsekvenser, som er fastsatt av ens respektive forening. Arbeidstilsynet har mange grundige og konkrete definisjoner av ulike vesentlige begreper. Selv om disse i all hovedsak er utviklet med tanke på faktiske arbeidsplasser så vil foreningsmiljøet i mange tilfeller fungere som en arbeidsplass og støte på mange av de samme problemstillingene.

Seksuell trakassering

Seksuell trakassering defineres som “uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom. Seksuell trakassering kan forekomme i mange ulike varianter og kan være både fysisk, verbal og ikke-verbal (kroppsspråk).” Det forventes at alle medlemmer i foreningen er kjent med denne definisjonen og er bevisst på hvordan dette påvirker deres interaksjoner både opp mot andre foreningsmedlemmer og opp mot andre foreningsaktive.

Forskjellsbehandling og konfliktløsning

Det forventes at foreningsmedlemmer behandler hverandre med respekt og forståelse. Det er ingen aksept for trakassering eller mobbing av noe slag. Dette kan inkludere, men er ikke begrenset til, baksnakking, ondsinnet erting, utfrysing eller andre former for fiendtlig oppførsel. Hva som defineres som trakassering eller mobbing kan være situasjonsbasert eller definert etter gjeldende normer og moral i samfunnet. Spesielt i tett knyttede miljøer kan det oppstå misforståelser eller krangel. Det oppfordres derfor til at foreningsmedlemmer tar initiativ til dialog og egen konfliktløsing der mulig, eller at man kontakter styret for hjelp der man ikke kommer til enighet selv.

Det skal ikke forskjellsbehandles på basis av nettverk eller fartstid i foreningen. Videre er det nulltoleranse for trakassering eller forskjellsbehandling på grunn av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Rus

Foreningsmedlemmer burde være bevisst på eget og andres inntak av rusmidler. Her oppfordres man til å reflektere over hva som er sunt konsum av rusmidler, hva som er fornuftig oppførsel dersom man er under påvirkning av rusmidler og hvordan man kan hjelpe andre dersom de virker overstadig beruset. Det er ikke akseptabelt å være beruset når man arbeider som frivillig. Foreningsmedlemmer burde være bevisst på eget og andres inntak av . Her oppfordres man til å reflektere over hva som er sunt konsum av , hva som er fornuftig oppførsel dersom man er under påvirkning av og hvordan man kan hjelp andre dersom de virker overstadig beruset.

Varsling

Om man opplever eller er vitne til upassende oppførsel, spesielt med tanke på trakassering og forskjellsbehandling, bør dette meldes til styret i foreningen. Dersom den overtredende tilhører styret kan man ta direkte kontakt med et annet styremedlem, kontakte SiO Foreninger eller bruke Si fra-ordningen til UiO.

Du er nå inne på Cybernetisk Selskabs offentlige og åpne wiki. Det tas forbehold om feil og unøyaktigheter i innholdet. Ris, ros og andre tilbakemeldinger eller forslag tas i mot på Cybernetisk Selskabs Slack-instans!