Slacken er et av CYBs største kommunikasjonsverktøy - derfor trenger vi noe regler for hvordan vi oppfører oss der.

(ikke vedtatt) - under arbeid


  1. Man skal ikke henge ut (i negativ forstand) enkelt-medlemmer eller grupper av enkelt-medlemmer, verken indirekte eller ved tagging
  2. Hold klaging til et minimum
  3. Skal det gis tilbakemeldinger skal de være konstruktive. Kan det være negativt ladd - ta det direkte med dem det gjelder (eks klaging på rydding skal tas direkte med de det gjelder).
  4. Rasisme, sexisme og annen diskriminering har ingen plass i slacken eller noen annen plass i CYB
  5. Post i riktig kanal - bar ting i bar, kafe-ting i kafe. Usikker på hvilke kanaler det finnes? - trykk på Channels → browse channels
  6. Være rause med hverandre - husk at alle ønsker det beste for foreningen vi er så glad i!
  7. Skryt hvis du ser noe bra! gjerne tagg folk hvis du vil skryte av dem 
  8. Opplever du noe ugreit i slacken? Kontakt internansvarlig! evt sifra.cyb.no
  • No labels

Du er nå inne på Cybernetisk Selskabs offentlige og åpne wiki. Det tas forbehold om feil og unøyaktigheter i innholdet. Ris, ros og andre tilbakemeldinger eller forslag tas i mot på Cybernetisk Selskabs Slack-instans!