Vervrapporter er et nyttig hjelpemiddel for CYB. De beskriver hvordan en person har løst oppgaven før og kan inneholde gode tips om hva som er viktige i de forskjellige vervene. Hvilke problemer og utfordringer en person har hatt med vervet sitt og hva de evt gjorde for å løse problemet.

Innhold

En vervrapport burde inneholde disse punktene.

  • Når hadde du vervet.
  • Hvilke utfordringer og problemer du har hatt i din periode.
  • Hvordan du løste de problemene du hadde.
  • Informasjon om eventuelle prosjekter du har gjennomført
  • Om du var gruppeleder så burde du også nevne noe om statusen på gruppen.

Den kan også inneholde:

  • Endringer i rutiner i perioden.

Tips og triks

  • Begynn å skrive mens du har vervet.

Du er nå inne på Cybernetisk Selskabs offentlige og åpne wiki. Det tas forbehold om feil og unøyaktigheter i innholdet. Ris, ros og andre tilbakemeldinger eller forslag tas i mot på Cybernetisk Selskabs Slack-instans!