Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Korrekt bruk av munnbind.png

Gulvplan

Utatert oppsett

Kosetirsdag og Internarrangement

Ved kosetirsdag og andre internarrangement skal vanlige regler for bar gjelde. Der en fra HS eller KS stiller som SM. Dette innebærer søknad om romleie og opprettholdelse av smittevernsreglene.

Maksgrense på personer på kosetirsdag og internarrangement er 20 personer.

Det skal alltid være en edru ansvarlig, kalt kosemester for kosetirsdag (kos.cyb.no) kalt kosemester som skal stå ansvarlig for servering. Kosemester eller SM er også ansvarlig for å passe på at det ikke er over 20 personer i Escape under kosetirsdag.

...