Renhold

Vaskerutiner

Normale vaskerutiner gjelder fortsatt, men det skal gjøres noen ekstra tiltak. Disse innbefatter hyppig renhold av alle kontaktflater. For vaske rutiner ved stenging av bar se her: Vaskerutiner ved stenging av bar

Det er skjenkemester/kaffemester sitt ansvar å sikre at alle er bevisst på renhold av kontaktflater og retningslinjer for smittevern.

Man skal vaske hendene når man kommer på skift og flere ganger under skiftet. 

Mans skal vaske alle kontaktflater gjevnlig, og det skal være såpevann tilgjengelig for å vaske. Håndsprit stasjon blir stående ved inngangen inne i Escape, i nærheten av toalettene.

Smykker

Det er ikke tillatt med bruk av smykker på hender eller fingre da dette er vanskeligere å rengjøre og øker risiko for smitte.

Det Oppfordres til å ikke bruke smartklokker/mobiltelefoner under skiftene. Om det er behov for å ha med disse gjenstandene på skiftet skal disse rengjøres før skift.

Ytterligere oppfordres det til å ikke ha smartklokker og/eller telefoner fremme under skiftene. Dersom de benyttes skal både de vaskes/desinfiseres etter bruk. Hendene skal alltid vaskes etter de har vært i kontakt med enten en type skjerm eller flater med hyppig kontakt med andre.

Kasse og bankterminal

Vi skal helst ikke ta imot kontanter i korona-perioden. Om en gjest ikke har mulighet til å betale med noe annet, kan man ta imot pengene. Da skal man desinfisere hendene rett etter man har tatt på pengene og før man berører noe annet. 

Bankterminalen skal desinfiseres hver gang noen har tatt på den. Dette være seg å løfte terminalen opp på disken for gjesten, og når gjesten trykker inn koden.

Skjermen på kassen skal desinfiseres når man kommer på skift, og når man er ferdig. Om mulig skal kun en person per skift bruke kassen, slik at flere ikke tar på den. Om flere bruker den, desinfiser så ofte som dette er mulig. 

Renholdsprodukter

Skjenkemester/kaffemester er ansvarlig for at det er hånddesinfeksjon og desinfeksjon for overflater i kafeen til all tid. Vi håper å få en til ved inngangen til Escape (oppfølgning kommer), på disken for gjestene og bak disken for de som jobber.

Om det er tomt i kafeen finnes det mer (place TBA), og skjenkemester henter mer og setter ut. Om det er tomt på vårt lager skal -mester ta kontakt med kjellermogul.


Sykdom

For bar

Ved mistanke om, eller tilfelle av sykdom skal man ringe skjenkemester og si ifra. Ved symptomer skal man vente en hel dag etter man er symptomfri før man tar et nytt skift. Dersom symptomer eller mistanke om sykdom oppstår før skiftet skal skjenkemester informeres. Skjenkemester skal deretter etterfylle skiftet. Dersom man ikke kan finne noen til å fylle opp og det er færre enn 3 på skiftet skal skiftet avlyses. 

Dersom symptomene eller mistanke om sykdom oppstår etter skiftet skal alle på skiftet avholde fra andre skift i en uke (7 dager) før de kan ta nye skift.

For kafe

Ved mistanke om, eller tilfelle av sykdom skal man ringe kaffemester og si ifra. Ved symptomer skal man vente en hel dag etter man er symptomfri før man tar et nytt skift. 

Dersom symptomer eller mistanke om sykdom oppstår før skiftet skal kaffemester informeres. Kaffemester skal deretter etterfylle skiftet. . Dersom man ikke kan finne noen til å fylle opp og det er færre enn 2 på skiftet skal man kontakte kafésjef. 

Dersom symptomene eller mistanke om sykdom oppstår etter skiftet skal alle på skiftet avholde fra andre skift i en uke (7 dager) før de kan ta nye skift. Kafésjef skal kontaktes og i samarbeid med kaffemester finne andre som kan jobbe. 

Gjester

Bestilling

For Bar

Gjestene skal befinne seg ved bordene under hele oppholdet, med unntak for røykepause og toalettbesøk. Derfor må vi komme til dem.
Ved bestilling kommer gjesten til å kontakte oss. Vi kommer ut til bordene og tar bestilling. Det vil være en person på hvert skift som går rundt gjestene og forhører seg om de vil ha noe mer. Evt. kan man se gjester fra baren. 

For Kafe

Kaféen følger vanlig praksis og tar bestillinger i kassen og leverer ut kaffen som vanlig. Det skal ikke stå lokk, sugerør, sukker framme på disken, og man skal derfor ta seg tid til å spørre gjesten om det er noe hen ønsker av disse tingene. 

Lokk gis til gjesten med tang, man skal ikke ta på lokket til gjesten. Det samme gjelder sugerør om man ikke har på hansker. 

Avstander mellom grupper

For at alle skal føle seg trygge vil vi spesifisere at det skal holdes minst en meter mellom gruppene. Dette er svært liten toleranse på, ved første fortredelse blir gruppen advart om hendelsen og advart om at vidre fortredelser vil føre til utestengelse. Dersom gruppen ikke ifinner seg advarselen vil gruppen bli kastet ut. Dersom gruppen motsetter seg utkastelse skal nokas ringes. Dersom gruppen utagerer voldelig skal politiet ringes.

Levering

For bar

Bestillingen klargjøres bak baren og leveres hos gjesten. Husk å vaske hendene ofte og ikke ta unødvendig mye på gjestens drikke.

Betaling

Ved betaling skal vi ta taste bestillingene inn på kassa og gå til gjesten med bankterminal. Terminalen skal desinfiseres/vaskes etter betalingen og helst før også.

Man skal oppfordre til tapping og bruk av bankkort.

Musikk

Musikken skal ikke spilles høyere enn at det er mulig for gjester å føre en samtale. Dette er for at gjester ikke må lene seg over for å snakke sammen.

Innslipp

Gjester skal slippes inn i grupper. Disse gruppene skal være like store som sittegruppene inne i lokalet. Dersom du er i tvil spør skjenkemester. 

Det er sterkt anbefalt å benytte samband i døren. På denne måten kan man bekrefte med SM om det er ledige sitteplasser eller ikke.

Avstand

Det skal være 1 m mellom alle i køen, og alle i lokalet. Hvis noen står nærmere enn 1 m, spør om de er i samme gruppe, hvis ikke må vi be dem om å ha bedre avstand. 

Bordplassering

Bordene er plassert på en slik måte at det er minst en meter mellom bordene. Bordene er lagt opp for grupper ettersom de fleste kommer fra sammenkomster hvor de har sittet tett.

Det er ikke mulig for gjester å flytte på disse bordene. Det skal være mulig for ansatte/frivillige å flytte bordene dersom dette er for å spre folk ut. Det er ikke mulig å sette sammen grupper tettere og eller med flere personer enn det som tillates ved oppsett spesifisert i gulvplan (Lenger ned). 

Bord skal vaskes på morgenen hver dag, hver gang noen forlater et bord, før noen setter seg ned. Dette vil si at vi ikke kan la nye gjester sette seg, før vi har vasket av bordet. Bordene skal også vaskes på slutten av hver dag. Ved å vaske bord på morgen og dag så fjerner vi muligheten for at bord ikke blir vasket pga ett spesefikt skift glemte det.


Risikovurdering

Risikovurdering for serverings- og skjenkesteder.pdf

Gulvplan

Kosetirsdag

Ved kosetirsdag skal vanlige regler for bar gjelde. Der en fra HS eller KS stiller som SM. Dette innebærer søknad om romleie og opprettholdelse av smittevernsreglene.

Annet

Stenging

Vi er klar over risikoen ved å holde oppe på denne måten. Derfor skal man alltid forlate Escape i en slik stand at det ikke er farlig å måtte la det stå slik i et halvt år. Dette er for at man ikke skal møte problemer dersom vi må stenge på dagen igjen.

Åpningstid

Gitt myndighetenes nye rettningslinjer skal all salg slutte klokken tolv. Dette blir endret så fort det er mulig å holde normale åpningstider igjen.

Ansvar

Det er vårt ansvar som frivillige i Escape å passe på at gjestene våre følger reglene for smittevern. Om gjestene våre ikke følger reglene er det vi som får konsekvenser, ikke gjesten. Hvis vi må kaste ut noen fordi de ikke vil følge reglene våre, må vi bare gjøre det.

Vi skal også respektere hverandres ønsker i Escape. Hvis noen ønsker at du holder større avstand, ikke tar på noe, ikke vil gi klem eller håndhilse, skal dette respekteres!

Kontakter for spørsmål

Generelle spørsmål : Boye Molteberg Kjellermogul

epost; [email protected] 

Kafe : Kine Grøtt Kafésjef

epost : [email protected]

Bar : Boye Molteberg Kjellermogul

epost; [email protected] 


Du er nå inne på Cybernetisk Selskabs offentlige og åpne wiki. Det tas forbehold om feil og unøyaktigheter i innholdet. Ris, ros og andre tilbakemeldinger eller forslag tas i mot på Cybernetisk Selskabs Slack-instans!