Endret av Arne Hassel 20121012072424 (UTC). Fjern denne boksen ved redigering.

Av interesse for historiske tekster har Arne Hassel (Arne) gått gjennom gamlewikien og hentet frem gamle tekster.

Red.anm.: Jeg (Arne) husker da jeg ble med i CYB, da var diskusjonen som kom ut av dette forslaget fortsatt et sårt tema. Noen foreninger reagerte sterkt negativt på forslaget, og først i nyere tid har den ironiske bruken av "paraplyorganisasjon" svinnet hen. (Jeg vil fortsatt tro at enkelte bærer nag på dette.)


Styret i Cyb har lenge hatt et ønske om å samle alle studentforeningene på IFI under ett hovedstyre. Vi foreslår å ha Cyb som en "paraplyforening" med de andre foreningene som arbeidsgrupper. Dette vil bety at foreningene vil kunne fungere i størst mulig grad slik de gjør i dag, men med de fordelene det innebærer å ha et felles hovedstyre.

Dette hovedstyret kan da ta seg av mye av det administrative arbeidet i forhold til det å ha en forening, mens arbeidsgruppene kan fokusere mer på de faktiske aktivitetene i foreningen. Dessuten vil vi slippe arrangementer som kræsjer, problemer med å få nok funksjonærer, og det vil forhåpentligvis bli større oppslutning om arrangementene våres.

Dette er ikke et forsøk fra Cyb på å "kuppe" de andre foreningene på IFI, vi vil bare gjøre ting mer enhetlig og enklere. Vi ønsker at arbeidsgruppene i størst mulig grad skal fungere som selvstendige enheter, men ting som berører de andre arbeidsgruppene må tas opp i hovedstyret. Dermed håper vi at arbeidsgruppene vil beholde identitetene og særpregene som de hadde som foreninger. Videre vil vi at personene i hovedstyret skal bestå av folk fra alle foreningsstyrene som eksisterer i dag, på den måten at lederen i hver arbeidsgruppe sitter i hovedstyret.

Det praktiske:

  1. Cybs vedtekter ble endret i 2003 for å kunne ta inn foreninger som arbeidsgrupper. Det året ble styrene til Verdande og Cyb slått sammen.
  2. Foreninger kan bli nødt til å oppløses, for så å bli "gjenopprettet" som en arbeidsgruppe. Dette kommer ann på de forskjellige foreningers vedtekter.
  3. I tillegg er samarbeidsprosjektene Navet og [email protected] i gang med endelig å lage egne vedtekter.
  4. Hovedstyret lager en felles semesterplan. Samt en del interne arrangementer for styret og arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene vil selvsagt kunne ha arrangementer utover semesterplanen på eget ansvar så lenge de ikke kolliderer med fellesplanen.
  5. Hovedstyret lager budsjetter, fordeler arbeidsoppgaver og ansvar, ordner med lokaler, skjenkebevillinger, plakatdesign, pr og andre administrative oppgaver.
  6. Hver enkelt arbeidsgruppe bidrar med funksjonærer og økonomisk støtte og annen hjelp, på arrangementene etter evne.

(Noen flere) fordeler:

  1. Et felles budsjett gjør det lettere å få penger både fra instituttet og andre hold.
  2. Det er lettere for parter utenfor IFI å forholde seg til ett hovedstyre/en forening.
  3. Enklere å få tillatelse til særordinger med en forening - enn med 5.
  4. Cyb har "fått" den nye baren planlagt i IFI2, og vi ønsker at alle skal ha lett tilgang til denne uten å betale leie. Dette vil foreningene få som en arbeidsgrupper i Cyb.

Som prøveordning kan vi gjøre dette på semesterbasis, slik at en forening i første omgang kan være med i samarbeidet ett semester.

Hvis dette forslaget gjennomføres vil vi ende opp med en felles studentforening for alle studenter ved Institutt for informatikk. Arbeidsgruppene kan fortsatt ha arrangementer rettet mot en spesiell gruppe studenter.

Denne siden ble importert fra http://cyb.ifi.uio.no/aktiv/ProsIT Brev 2006.

Du er nå inne på Cybernetisk Selskabs offentlige og åpne wiki. Det tas forbehold om feil og unøyaktigheter i innholdet. Ris, ros og andre tilbakemeldinger eller forslag tas i mot på Cybernetisk Selskabs Slack-instans!