• Menyer skal vaskes over. Rene menyer skal returneres til økonomi kontoret og settes på riktig plass.
  • Alle bordene skal vaskes over. Dersom du er i tvil om det er rent eller møkkete så er det møkkete.
  • Håndsprit stasjon skal settes tilbake.
  • Kafé utstyr skal settes tilbake på plass og benkene vaskes slik at det ikke er kliss. Eventuelle avvik eller annen informasjon i forhold til oppgjør skal skrives på en lapp og festes på skjermen dersom oppgjør ikke taes på stedet.


  • Ta fat av tappe anlegget og rens gjennom.

  • Skriv inn ryddeenhet.
  • Ta oppgjør (kun hvis det ikke er kafè dagen etter)
  • Alle bord og stoler skal vekk fra gulvet og gulvet skal vaskes med mopp. 
  • Bordene skal settes opp i henhold til gulvplan. Det skal også måles opp slik at det er tilstrekkelig avstand til å passere uten å bryte sosial distansering. Det skal derfor være ca 2 meter mellom bordene.  • No labels

Du er nå inne på Cybernetisk Selskabs offentlige og åpne wiki. Det tas forbehold om feil og unøyaktigheter i innholdet. Ris, ros og andre tilbakemeldinger eller forslag tas i mot på Cybernetisk Selskabs Slack-instans!